FAQ (časté otázky)

Ako prebieha vyšetrenie a návšteva optiky počas epidémie COVID-19

 • Na každé vyšetrenie objednávame na presný čas a rezervujeme 60 minút vo vyšetrovni tak, aby bol dostatok priestoru na kompletnú dezinfekciu všetkých povrchov.
 • Meranie dioptrií vykonávame cez tzv. foropter, čo je hlavica s dvoma priezory, ktorými sa pacient pozerá. Nemá teda pri vyšetrení nasadenou klasickú skúšobnú obrubu, kde sa pri nosení rúška zahmlievajú skla.
 • Optometrista po celú dobu vyšetrení používa rúško na prekrytie nosa a úst, plastový ochranný štít a jednorazové gumené rukavice.
 • Každému zákazníkovi pri vstupe do optiky ponúkneme nové jednorazové rukavice, ktoré má nasadené po celú dobu pobytu v optike.
 • Aktuálne vykonávame iba také vyšetrenia, ktoré sú "bezpečné", tj. nedochádza pri nich k rozptýleniu sĺz vyšetrovaného. Slzy môžu byť rovnako infekčné, ako kvapôčková nosa či úst, preto sa snažíme vylúčiť vyšetrenie u ktorých dochádza k vyššiemu slzeniu pacientov.
 • Dočasne sme zrušili meranie vnútroočného tlaku bezkontaktným tonometrom, pri ktorom sa slzy fúknutím vzduchu rozptyľujú do priestoru, vytvárajú aerosol a mohli by potenciálne infikovať ďalšieho pacienta.
 • Vyšetrenie detí do 6 rokov a všetky vyšetrenia detí, ktoré vyžadujú rozkapání (cykloplégiu) tiež dočasne pozastavujeme.
  Vyšetrenie detí starších ako 6 rokov vykonáva po individuálnom telefonickom dohovore.
 • Rúška sa nedáva dolu ani pri skúšaní okuliarov v priestore očnej optiky. Pokiaľ si zákazník praje vidieť sa v okuliaroch bez rúška, poskytujeme zrkadlo do ruky a umožňujeme vyjsť von pred optiku, kde je možné si rúško zložiť a pozrieť sa.
 • Všetky vyskúšané rámy sa odkladajú na vyčlenený tácku a rámy potom dôkladne dezinfikujeme - 1 minútu čistenie v ultrazvukovom vodnom kúpeľi s dezinfekčným tekutým mydlom a následne čistenie dezinfekčným sprejom.
 • V jednom okamihu sú v celom priestore optiky (120 m2) maximálne 2 zákazníci a 2 zamestnanci (1 optometrista a 1 asistentka). Nikto z personálu necestuje do zahraničia, dodržiava pokyny osobné karantény a do tejto chvíle nebol v kontakte so žiadnou osobou pozitívne testovanú na COVID-19.

Prečo je pri výbere nových okuliarov vhodné aktuálne vyšetrenie zraku v optike Fontána?

 • Pretože refrakcia očí sa v priebehu života mení - takmer u každého človeka sa v priebehu 2-4 rokov meníia dioptrie aspoň na jednom oku.
 • Správna hodnota dioptrií rozhoduje o tom, ako bude klient s okuliarmi spokojný. Spokojný klient je zodpovednosťou optiky, a preto aj vyšetrenie chceme mať na zodpovednosti v optike. Pokiaľ je refrakcia už neaktuálna, či nesprávna, okuliare nebudú dobre fungovať a ťažko sa potom určuje, kde je chyba - či v technickej stránke zhotovenia okuliarov, alebo v refrakcii.
 • Moderné, vysoko špecializované a individualizované okuliarové šošovky sú náročnejšie na presnosť korekcie. Preto u týchto korekcií vždy doporučujeme aktuálne zmeranie dioptrií.
 • Meranie zraku v našej vyšetrovni vykonáva optometrista. Optometrista študuje 5 rokov na lekárskej fakulte všetky aspekty zraku a videnia. Je schopný rozpoznať očné ochorenia, ale nelieči ich. Je však schopný predpísať najlepšiu okuliarovú korekciu aj na poškodené oči (s keratokonusom, so sivým alebo zeleným zákalom).
 • V prípade, že optometrista vidí podozrivý nález, môže poslať klienta na vyšetrenie k očnému lékárovi.
 • Okuliare zhotovujeme aj na základe predpisu od očného lekára, alebo podľa nameraných hodnôt z vlastných okuliarov. V týchto prípadoch však preberáme zodpovednosť len za technické zhotovenie okuliarov, nie za samotné hodnoty dioptrií.

Ako prebieha vyšetrenie zraku v optike Fontána?

 • Vyšetrenie začína dotazovaním na očné i celkové ochorenia, prekonané operácie, infekcie a spôsob doterajšej korekcie (pokiaľ klient už nosí okuliare, alebo používa kontaktné šošovky, je vhodné, aby ich mal so sebou). Pýtame sa aj na účel použitia nových okuliarov.
 • Na začiatku sa overuje videnie úplne bez okuliarov (bez korekcie, tzv. "naturálny vizus") na diaľku aj na blízko a overuje sa spolupráca oboch očí (hľadá sa príznak skrytého škúlenia).
 • Potom sa zrak meria na modernom automatickom prístroji (automatický refraktometer).
 • Nasleduje čítanie znakov na LCD tabuli, na tzv. optotype. Používajú se rôzne skúšobné testy, vrátane červeno-zelených a pod.
 • Pri meraní dioptrií sa namiesto klasických skúšobných okuliarov používa moderná hlavica, ktorá umožňuje rýchle presné menanie dioptrií, tzv. foropter.
 • Po zmeraní refrakcie na diaľku určujeme presné dioptrie na ďalšie pracovné vzdialenosti - na počítač, na čítanie.
 • Konečnú dioptrickú hodnotu potom klient skúša v skúšobných rámoch v pohybe, pri pohlľade von z miestnosti. Tak overujeme subjektívny pocit a znášanlivosť korekcie.
 • Na základe zmeraných hodnôt doporučuje optometrista najvhodnejšie riešenie očnej vady - typ okuliarových alebo kontaktných šošoviek.
 • Celé meranie trvá minimálne 30 minút. Na kompletné meranie zraku vrátane výberu rámov a okuliarových šošoviek by si mal klient vyhradiť aspoň jednu hodinu.
 • V prípade komplikovaného nálezu (dvojité videnie, skryté škúlenie), môže optometrista doporučiť opakované meranie v iný deň.


Čím sa líši vyšetrenie u lekára od vyšetrenia optometristom?

Lekár sa vo svojej praxi okrem predpisu dioptrií špecializuje na liečbu očných ochorení (zápaly, infekcie očí, ochorenia sietnice, sivý a zelený zákal). 
Optometrista sa naopak 100% svojho času venuje vyšetreniu refrakcie a väčšinou u mladých, zdravých klientov s vysokými nárokmi na kvalitu videnia. Optometrista pracuje priamo v očnej optike, kde často (tak ako aj u nás) aj sám navrhuje a zabrusuje vhodné okuliarové šošovky. Má teda vždy 100% spätnú väzbu od klientov - dozvie sa, či sú s jeho refrakciou klienti spokojní, alebo nie.
Optometrista má okrem zdravotníckeho vzdelania aj vzdelanie technické - optické. Dokonale rozumie moderným technickým parametrom okuliarových šošoviek - pozná ich konštrukciu a vie prispôsobiť dioptrie tak, aby s daným typem šošoviek zákazník dobre videl. To platí najmä pri multifokálnych, kancelárskych šošovkách a šošovkách pre zrakovú relaxáciu. 
Doba merania refrakcie optometristom je približne 30 minút. Optometrista vždy meria najskôr dioptrie prístrojom a potom subjektívne pomocou predkladania rôzne silných šošoviek. Meranie robí na všetky vzdialenosti: na diaľku, potom na čítanie a na ďalšie pracovné vzdialenosti. Okrem klasického merania dioptrií robí optometrista aj tzv. záťažové testy, aby zistil ako oči pracujú v rôznych podmienkach. Optometrista kontroluje aj spoluprácu oboch očí. Chybná spolupráca sa totiž často prejavuje únavou zraku, bolesťami očí a hlavy, či rozdvojeným videním, aj napriek tomu, že samotná hodnota dioptrií je nízka. Optometrista diagnostikuje aj tieto vady a ponúkne na ne riešenie (tzv. prizmatické dioptrie, či zrakový tréning). Mezi štandartné testy optometristu patria aj testy priestorového videnia (tzv. stereotesty). Zhoršená kvalita priestorového videnia je práve typickým príznakom poruchy spolupráce očí (binokulárneho videnia).


Môžem si nechať zrak vyšetriť optometristom aj keď som sledovaný na očnom?

Áno, lekár a optometrista spolupracujú. Od optometristu dostávate správu o vyšetrení zraku (aktuálnej hodnote Vašich dioptrií), ktorú ukážete pri Vašej ďalšej návšteve lekára. Je dôležité, aby Váš lekár mal vo svojich záznamoch informáciu o Vašej aktuálnej korekcii. Optometrista nijako nezasahuje do prípadnej liečby, ktorú máte predpísanú od svojho očného lekára. Naši optometristi majú priateľské vzťahy so všetkými miestnymi lekármi a ich vyšetrenie je plne uznávané.


Pokiaľ si nechávam merať zrak v optike, musím aj napriek tomu chodiť na kontroly na očné?

Záleží na Vašom veku, charaktere problému aj výskytu očných ochorení vo Vašej rodine (genetickej dispozícii). Pokiaľ ste v rizikovej skupine pre výskyt niektorých očných ochorení (napr. zelený zákal), mal by ste po 45 roku života navštíviť očného lekára. Ten Vám urobí kontrolné vyšetrenie na známky tohto ochorenia. Rovnako, pokiaľ pozorujete nejaké problémy so zrakom, ktoré sa nelepšia s aktuálnymi okuliarmi, je vhodná návšteva lekára. Optometrista preberá zodpovednosť za to, ako sa svojimi novými okuliarmi uvidíte. Nie je však oprávnený Vaše oči liečiť v prípade, že nejakú liečbu vyžadujú. Niektoré ochorenia sa prejavia príznakmi, ktoré môže optometrista odhaliť v priebehu merania zraku a návštevu lekára Vám sám doporučí. Niektoré očné ochorenia sa však v priebehu merania zraku neprejavia a dokáže ich identifikovať iba lekár.


Nosím kontaktné šošovky a nemám žiadne problémy, mal by som chodiť na kontroly?

Áno. Nosenie kontaktných šošoviek je bezpečné len vtedy, pokiaľ sú správne vybrané pre konkrétneho klienta. Šošovka musí zodpovedať niellen tvarom, ale aj materiálom. V mnohých prípadoch klienti nosia šošovky, ktoré neboli odborne vybrané. Na oku potom prebiehajú nenápadné pozvolné zmeny, ktoré sa spočiatku nijako neprejavujú. Tieto zmeny však neskôr môžu vyústiť do trvalého poškodenia očí (najmä viečkovej spojivky), alebo naopak, spôsobí vyššiu náchylnosť na akútne infekcie. 

Potrebujem na vyšetrenie u vás výmenný lístok?

Nie. Na vyšetrenie v optike Fontána výmenný lístok nepotrebujete. Sme súkromné pracovisko, bez väzby na zdravotné poisťovne. Navštíviť nás môže ktokoľvek s ťažkosťami so zrakom, bez ohľadu na vek, národnosť či predchádzajúce návštevy u lekára. Je potrebné sa iba objednať telefonicky, on-line prostredníctvom rezervačného systému, alebo si dohodnúť termín osobne počas návštevy v optike.
 

Ktoré výkony hradí poisťovňa

Optika Fontána je súkromné pracovisko bez väzby na zdravotné poisťovne . Aby sme Vám mohli poskytovať vysoko kvalitnú starostlivosť v nadstandatních podmienkach a bez čakania, sú služby spoplatnené. Poplatky za jednotlivé služby naleznate priamo v objednávkovom systéme. Najžiadanejšia služba,  Vyšetrenie zraku, stojí 30 Eur, no pri nákupe okuliarov alebo nových skiel poskytujeme 20 Eur zľavu. Ceny za ostatné výkony sa rôznia podľa náročnosti na čas, prístrojové vybavenie a materiál.


Top