Vyšetrenie zraku dieťaťa
Dátum: 11. 4. 2023

Zrak detí od 4 rokov vyšetruje v optike Fontána atestovaný očný lekár v spolupráci s optometristom. Aktuálne na našom pracovisku vyšetruje pan doktor MUDr. Dávid Liščiak.

Pri prvom vyšetrení sa dieťa zvyčajne rozkvapkáva. Na vyšetrenie nie je potrebné výmenný lístok ani odporúčania. Môžete konzultovať akékoľvek problémy so zrakom svojich detí. Objednávame telefonicky alebo osobne na optike. Z dôvodu nutnosti organizácie našich detských klientov nieje možné túto službu rezervovať on-line v našom rezervačnom systéme.

Vyšetrovacie metódy vždy volíme primerane veku a duševnému stavu dieťaťa. V každom prípade je aj tomu najmenšiemu pacientovi venovaného dostatok času tak, aby vyšetrenie bolo príjemné. V prípade potreby doplňujeme opakované vyšetrenia dioptrií v iný deň, kedy očká nie sú rozkvapkané a dieťa je už oboznámené s našim prostredím.


Objednajte svoje dieťa na vyšetrenie online
Online rezervácia

Priebeh vyšetrenia zraku dieťaťa:

1) Anamnéza

Než začneme s vyšetrením, budeme sa Vás pýtať aké ťažkosti pozorujete a či dieťa používa okuliare teraz alebo ich používalo v minulosti. Budeme potrebovať vedieť aj to, či bolo dieťa narodené v termíne a či sa sleduje u nejakého iného špecialistu (neurológia, imunológia). Ak bolo dieťa už niekde vyšetrené, pomôžu nám jeho zdravotné záznamy. Ak dieťa nosí, alebo mu boli predpísané okuliare, je dobré ich mať so sebou. Nakolko veľa očných vád má genetický podklad, je pre nás dôležité vedieť aj o prípadnom výskyte okuliarov alebo očných chorôb u Vás a vo Vašej rodine.

2) Meranie zrakovej ostrosti

Základom očného vyšetrenia je zistiť, ako Vaše dieťa naozaj vidí. Je potrebné otestovať každé oko zvlášť, pretože slabé videnie jedného oka môže dlho unikať pozornosti. No ak zostane bez okuliarov, môže sa rozvinúť tupozrakosť, ktorá sa potom len ťažko lieči.

Zrakovú ostrosť meráme tak, že na monitore na stene meníme obrázky, ktoré má dieťa pomenovať. Ak naučíte dieťa spoznávať všetky obrázky ešte pred vyšetrením, bude skúška ostrosti hračka.  Okrem známych tvarov používame s obľubou aj tzv. hrabličky. To je písmenko E, ktoré je vždy otočené nôžkami do jednej zo 4 strán: hore, dole, doprava alebo doľava. Menšie a hanblivé deti nám iba otáčajú veľkými papierovými hrabličkami, alebo ukazujú obrázok prstíkom na papieri, takže nemusia pri vyšetrení vôbec hovoriť. Ak dieťa neprečíta normálnu veľkosť písmen, skúšame vkladať do skúšobnej obruby skielka. Pokojne a bez náhlenia hľadáme tú najlepšiu silu dioptrií, ktorú bude Vaše dieťa nosiť.

3) Pohyblivosť očí (motilita)

Farebnými guličkami alebo hračkou pohybujeme pred očami, aby sme si overili, že sa očko voľne pohybuje do všetkých smerov. Pri tomto teste vidíme aj to, či dieťa nešilhá iba v určitom pohľadovom smere.

4) Testy škúlenia

Základným testom na zistenie prítomnosti škúlenia je veľmi jednoduchá zakrývacia skúška (cover test). Pri nej plochým zakrývatkom alebo rukou striedavo zakrývame jedno a potom druhé očko. Podľa pohybu očiek pri zakrytí a odkrytí zistíme bežné aj skryté škúlenie. 

5) Meranie dioptrií prístrojom

Objektívny počet dioptrií vždy meriame aj prístrojom. U väčších detí, ktoré zvládnu pokojne pozorovať obrázok v prístroji, používáme automatický refraktometer. U menších detí, ktoré sa  ešte nenechajú merať na autorefraktometri, do očka iba svietime ručným přístrojom, tzv. skiaskopom. Do očka posvietime tenkým prúžkom svetla, zatiaľ čo dieťa sleduje obrázky alebo film na druhej strane miestnosti.

6) Cykloplégia (rozkvapkánie)

Je možné, že Vaše dieťa bude musieť byť pre presné stanovenie výšky očnej vady aj “rozkvapkané”. V takom prípade sa do oboch očí niekoľkokrát kvapne látka (cykloplegikum), ktorá krátkodobo vyradí z činosti sval zaisťujúci zaostrovanie. Vďaka tomu sme schopní zmerať skutočnú výšku očnej vady a cez rozšírenú zrenicu skontrolovať očné pozadie. Schopnosť zaostrovania do blízka a šírka zreničky se behom nasledujúcich 4 hodín plne navráti k norme. No ihneď po vyšetrení Vaše deti ocenia slnečné okuliare a musia byť ospravedlnené z úloh na blízko (čítanie, písanie).

7) Kontrola očného pozadia

Akonáhle začne účinkovať rozkvapkánie, tj približne za 20 - 40 minútod prvého nakvapkaní kvapôčok opakujeme meranie dioptrií na automatickom refraktometri, aby sme mali presnú informáciu o aktuálnych dioptriách. Následne očná lekárka kontroluje očné pozadie. U väčších detí sa vyšetrenie vykonáva v sede u štrbinovej lampy, kde lekárka svieti do očka tenkým lúčom svetla a biomikroskopom prezrie všetky miesta sietnice.
Následne sa očné pozadie vyfotí na 
OCT prístroji tzv. funduskamerou a nasníma sa scan jednotlivých vrstiev sietnice. OCT vyšetrenie je v súčasnosti najdokonalejšia vyšetrovacia metóda očného pozadia u detí i dospelých. Spoľahlivo sa tu odhalí ako vrodené, tak aj získané poruchy a degenerácia sietnice v makule aj zrakovom nerve. Meranie zaberie len niekoľko sekúnd a bezproblémov ho zvládajú už aj 3 ročné deti.

U malých bábätiek sa kontroluje očné pozadie v ľahu ručnym svietiacim prístrojom tzv. oftalmoskopom. Pri tomto vyšetrení pridržiava lekárka očné viečka jemne roztvorené svojimi prstami a rodičia fixujú hlavičku a ručičky svojho dieťatka. Vyšetrenie je u malých detí rýchle a len v prípade nezvyklého nálezu sa odporúča ďalšie špeciálne vyšetrenia alebo kontrola s odstupom času.Výsledkom očného vyšetrenia je správa o tom, ako Vaše dieťa vidí, či je nález primeraný veku (prítomnosť určitej výšky dioptrií je v niektorom veku úplne normálny) a či sú potrebné okuliare, kontaktné šošovky alebo očné cvičenie s preliepáním očká okluzórom. Ak je potrebné sledovanie, odporučíme Vám intervaly. Ak je abnormálny nález v někerá štruktúre očiek, doporučíme Vám postup liečby.

Top