Screening očného pozadia a tlaku
Dátum: 11. 4. 2023

Dnes už máme k dispozícii technológie, ktoré spoľahlivo zachytí prípadné ochorenie Vašich očí včas. Oveľa skôr, než by ste Vy sami mohli začať pociťovať akékoľvek ťažkosti. Vyšetrenie zraku pre obyčajné okuliare je tak ideálnou príležitosťou nechať si preventívne skontrolovať očné pozadie a vnútroočný tlak.

Priebeh screeningu očného pozadia a tlaku:

Screeingem sa rozumie hromadné zisťovanie príznakov choroby v ich začiatkoch. V našej praxi vykonávame kontrolu stavu očného pozadia (fundu) OCT prístrojom a meranie hodnoty vnútroočného tlaku bezkontaktným tonometrom.

Vyšetrenie očného pozadia (fundu) robíme pomocou moderného OCT prístroja. Vyšetrenie je bezkontaktné a neinvazívne. To znamená, že Vášho oka sa vôbec nedotýkame ani nie je potrebné do očí pred vyšetrením kvapkať žiadne kvapky. OCT prístroj vyzerá podobne, ako akýkoľvek prístroj na očné ambulancii - má podpierku pod bradu a opierku na čelo. Pri vyšetrení Vás usadíme za prístroj a vyzveme Vás, aby ste sledovali fixačné svetielko. Na záver meranie Vás prístroj "vyfotí" takže môžete byť krátkodobo oslnení ako po fotení bleskom. Celé vyšetrenie na OCT trvá cca 5 -15 minút. 

Počas tejto doby spravíme niekoľko snímok z Vašej sietnice:

  1. detailné snímky makuly (centrá nejsostřejšího videnia) - tu sa analyzujú skoré príznaky ochorenia makuly (napr. vekom podmienená degenerácia makuly, VPMD apod).
  2. detailné snímky papily zrakového nervu - miesta, kde vystupujú nervové vlákna z oka von vo forme zrakového nervu - tu sa analyzujú včasné príznaky glaukómu (zeleného zákalu).
  3. zábery periférie sietnice - tu sa prejaví prípadné periférne degenerácie sietnice na genetickom alebo infekčným podklade, môžu sa tu prejaviť aj skoré príznaky vysokého krvného tlaku (systémová hypertenzia) alebo prvé príznaky cukrovky (diabetu). 

Získané snímky budú odoslané očnému lekárovi so špecializáciou na diagnostiku sietnicových ochorení a počas 14 nasledujúcich dní obdržíte ich vyhodnotenie na svoj e-mail, prípadne si ich vyzdvihnete u nás na optike. V prípade, že lekár vyhodnotí Váš nález ako podozrivý, kontaktujeme Vás telefonicky a komunikujeme ďalší postup. Väčšinou sa v týchto prípadoch odporúča vyšetrenie v rozkvapkání tak, aby lekár mohol detailne prezrieť celú sietnicu. Toto vyšetrenie je možné absolovovat priamo u nás u niektoré z našich spolupracujúcich lekárok bez ďalšieho doplatku.

Objednajte sa na screening online
Online rezervácia

Po zmeraní na OCT prístroji nasleduje zmeranie vnútroočného tlakuTlak meriame bezkontaktným tonometrom. Pri tomto meraní Vám prístroj silne a rychle "fúkne" do oka. Meranie nie je bolestivé, skôr sa môžete v prvom okamihu zľaknúť. Tento spôsob merania vnútroočného tlaku stále predstavuje najkomfortnejši spôsob merania. Ostatné metódy vyžadujú dotyk meracie sondy s povrchom rohovky. To si vyžaduje nakvapkaní znecitlivujúcich kvapiek a prináša riziko poškriabania rohovky sondou.
Pri bezkontaktnom meraní vzniká iba jedno riziko a tým je chyba merania kvôli
nezvyčajne silné, alebo tenké rohovke. To sa deje preto, že systém prístroja analyzuje prehnutie rohovky pri fúknutí. Príliš hrubá rohovka sa prirodzene prehne menej (lepšie odoláva sile fúknutí) a to systém môže vyhodnotiť, ako vysoký tlak v oku. Naopak tenká rohovka sa prehne veľa a systém to hodnotí, ako veľmi nízky vnútroočný tlak. V našej praxi však zadávame presnú hodnotu hrúbky Vašej rohovky a systém tak namerané hodnoty koriguje. Namerané hodnoty vnútroočného tlaku sú tak skutočne správne, korigované podľa hrúbky Vašej rohovky. Meranie opakujeme 3x.

Screening odporúčame klientom bez zistených očných ochorení ako prevenciu - možnosť včasného záchytu prípadného ochorenia. Screening nie je určený pre pacientov s už zisteným očný ochorením (cukrovka, vekom podmienená degenerácia makuly a pod). Títo pacienti musia zostať v starostlivosti svojho očného lekára. Screening nemôže nahradiť pravidelné a komplexné sledovanie stavu u týchto pacientov.


Top