Možnosti liečby

Keratokonus je vrodené ochorenie. To, ako veľmi sa rohovka vyklenie a stenčí, závisí od genetickej dispozície, no aj od toho, ako k ochoreniu pristúpite. Faktom však zostáva, že liečba príčiny tohto ochorenia zatiaľ neexistuje. Preto v súvislosti s keratokonusom radšej hovoríme o manažmente, teda zvládaní, tohto nepríjemného ochorenia.

Pri manažmente keratokonusu máme dva hlavné ciele:

1. Zastaviť, alebo aspoň čo najviac spomaliť vyklenovanie rohovky postihnutého oka.

2. Prinavrátiť plnohodnotné videnie tak, aby pacient nebol pre toto ochorenie vyradený zo svojej profesie, záľub a bežného života.

V súčasnosti sa na dosiahnutie týchto cieľov úspešne využívajú nasledujúce tri metódy:

Rohovkový crosslinking (CXL)

Ošetrenie rohovky metódou tzv. rohovkového crosslinkingu je obľúbené najmä v skorých štádiách ochorenia. Pri tomto zákroku sa do oka nakvapká roztok vitamínu B2 a následne sa oko asi 30 minút ožaruje ultrafialovým (UV) svetlom. Vitamín B2 nakrátko zabezpečí vyššiu citlivosť rohovky na UV žiarenie a ožarovaním sa docieli, že sa vlákna v rohovke začnú spájať. Vďaka novým väzbám medzi  nimi sa rohovka spevní. Pevnosť rohovky môže vzrásť až 300-krát a niektorým pacientom to môže zastaviť vyklenovanie, teda aj ďalšie zhoršovanie keratokonusu. Úprava videnia po crosslinkingu však spravidla nenastáva. Preto sa toto ošetrenie často kombinuje s ďalším – chirurgickým riešením, a tým je implantácia (vloženie) intrastromálnych krúžkov

Operácia keratokonusu (intrastromálne krúžky)

Pri implantácii sa do rohovky vsunú tenké krúžky, tzv. intrastromálne ringy. Tie majú, podobne ako crosslinking, rohovku spevniť a spomaliť jej ďalšie vyklenovanie. Výhodou je, že tieto krúžky dokážu často okrem spevnenia aj zmierniť vyklenutie rohovky, a tým čiastočne zlepšiť kvalitu videnia.  Nevýhodou môžu byť riziká spojené s chirurgickým zákrokom a možné komplikácie z prítomnosti krúžkov v rohovke.


Kontaktné šošovky

Pri keratokonuse stále platí, že, jedinou možnosťou, ako dosiahnuť maximálne možné videnie kontaktné šošovky so špeciálnym dizajnom na keratokonus. Podľa druhu materiálu kontaktných šošoviek a ich veľkosti sa rozlišuje niekoľko druhov. V našej praxi sa špecializujeme na aplikáciu kontaktných šošoviek na keratokonus.Top