Možnosti liečby

Keratokonus je vrodené ochorenie. To, ako veľmi sa rohovka vyklenie a protenčí závisí na genetickej dipozícii, no aj na tom, ako k ochoreniu pristúpíte. Fakterm však zostáva, že kauzálna liečba tohto ochorenia zaťial neexistuje. Preto aj v súvislosti s keratokónusom radšej hovoríme o managemente, teda zvládanie, tohto nepríjemného ochorenia.

Pri managemente keratokonusu máme dva hlavné ciele:

    1. Zastaviť, alebo aspoň čo najviac spomaliť vyklenovánie rohovky postihnutého oka.
    2. Navrátiť plnohodnotné videnie, tak aby pacient nebol kvôli ochoreniu vyradený zo svojej profesie, záľub a bežného života. V súčasnosti sa na dosiahnutie týchto cieľov úspešne využívajú nasledujúce 3 metódy:

V súčasnosti sa na dosiahnutie týchto cieľov úspešne využívajú nasledujúce 3 metódy:

Rohovkový crosslinking

Ošetrenie rohovky metódou tzv. rohovkového crosslinkingu je obľúbené najmä pre skorá štádia ochorenia. Pri tomto zákroku sa do oka nakvapká roztok vitamína B2 a následne sa oko ožiaruje cca 30 minut UV svetlom. Vitamín B2 zaistí krátkodobo vyššiu citlivosť rohovky na UV žiarenie. Samotné ožarovanie potom spôsobuje, že sa vlákna v rohovke začnú spájať. Vďaka novým väzbám medzi vláknami sa rohovka spevní. Pevnosť rohovky môže vzrásť až 300-krát a u niektorých pacientoch to môže zastaviť vyklenovanie a teda aj dalšie zhoršovanie keratokonu. Úprava videnia po samotnom crosslinkingu však spravidla nenastáva. Preto sa tiež často toto ošetrenie kombinuje s ďalším chirurgickým riešením a tým je vloženie (implantácia) intrastromálnych krúžkov

Operácia keratokonusu (intrastromálne krúžky)

Pri implantácii sa do rohovky vsunú tenké krúžky, tzv. intrastromálne ringy. Tie majú podobne ako crosslinking spevniť rohovku a spomaliť jej ďalšie vyklenovanieVýhodou je, že tieto krúžky dokážu často okrem spevnenia aj zmierniť vyklenutie rohovky a tým čiastočne zlepšiť kvalitu videnia.  Nevýhodou môžu byť riziká spojené s chirurgickým zákrokom a možné komplikácie z prítomnosti krúžkov v rohovke.

Kontaktné šošovky

U keratokonusu stále platí, že, jedinou možnosťou, ako dosiahnuť maximálne možné videnie kontaktné šošovky so špeciálnym dizajnom na keratokonus. Podľa druhu materiálu kontaktných šošoviek a ich veľkosti sa rozlišuje niekoľko druhov. V našej praxi sa špecializujeme na aplikáciu kontaktných šošoviek na keratokonus. 


Top