Aplikácia tvrdých RGP kontaktných šošoviek
Dátum: 11. 4. 2023

Aplikácia špeciálnych kontaktných šošoviek určenýck najmä k korekci keratokonusu, nepravidelných rohoviek, vysokých dioptrií a presbyopie (multifokálne šošovky). K aplikácii týchto šošoviek pacienty väčšinou odporúča ich ošetrujúci lekár, alebo očná klinika. Pred rezerváciou je vhodná predchádzajúca telefonická konzultácia s našimi odborníky.

Aplikácia tvrdých (RGP) šošoviek sa v mnohých pohľadoch odlišuje od aplikácie mäkých kontaktných šošoviek. Vyšetrenie zaberie podstatne viac času: na základe našich skúseností 1 - 3 hodiny.

V našej praxi aplikujeme viacero typov tvrdých šošoviek:

  • sklerálne, resp. minisklerálne šošovky
  • korneálné šošovky
  • hybridné šošovky

Priebeh aplikácie tvrdých šošoviek

1) Kontrola a meranie rohovky

Celé vyšetrenie začína kontrolou predného segmentu oka biomikroskopom, kde sa kontroluje a hodnotí stav oka. Následne sa keratometrom a rohovkovým topografom - Pentacamom zmeria zakrivenie rohovky vo viacerých kvadrantoch rohovky (predné priesvitné časťi oka). Celá kontrola je bezkontaktná, čiže sa oka priamo nedotýkáme, len svietime svetlom. Na základe meraní vyberieme vhodnú diagnostickú (skúšobnú šošovku), ktorú vložíme do oka.

2) Aplikácia skúšobné šošovky

Skúšobné šošovky nemajú presné dioptrie, ktoré potrebuje pacient (dioptrie sa merajú až v poslednej fáze aplikácie). V tejto části vyšetrenia ide najmä o to aby sme zistili správne zakrivenie, priemer šošovky a taktiež prítlak okrajov šošovky na spojivku. Overuje sa, či je kontaktná šošovka dostatočne “vzdialená” od rohovky. Kedže sklerálne a semisklerálne šošovky sa nedotýkajú rohovky (ležia na tzv. jazierku-vrstve sĺz), meriame a kontrolujeme vzdialenosť zadnej plochy kontaktnej šošovky a rohovky. U malých tzv. korneálných šošoviek sa tiež využívá tenká vrstvička slz pod šošovkou ako akýsi vankúšik. No šošovky sú najma u dopělých v prvým minutách na očiach viac cítit. U velmi malých dětí (dojčat), kde tieto šošovky aplikujeme pri vrodenom sivom zákale je tolerancia vyššia vďaka hrubšímu slznému filmu. Pri týchto šošovkách hodnotíme profil slz pod šošovkou, abysme vyhdonotili správnost usadenia. 

Aby sme pri tejto kontrole videli “jasnejšie” a “presnejšie”, pri nasadení kontaknej šošovky aplikujeme do oka neškodné kontrastné farbivo (flourescein). Vďaka tejto kontrastnej látke a osvietení oka kobaltovo-modrým svetlom dokážeme lepšie posúdiť, či je daná šošovka pre oko vyhovujúca alebo nie. Flourescein pacient vôbec necíti, ale pomáha vyšetrujúcemu lepšie vidieť.

Najpresnejšie meranie usadenie šošovky nám umožňuje tzv. optická koherentná tomografia, teda OCT oka s šošovkou. Meranie je pritom veľmi rýchle a tiež bezkontaktné, takže stačí krátky pohľad do prístroja a získame precíznych prehľad o celom prednom segmentu oka v rozlíšení mikrometrov.

Objednajte sa na aplikáciu tvrdých šošoviek online
Online rezervácia

3) Kontrola usadenia

Po prvom nasadení sa vyhodnocuje pohyb kontaktnej šošovky, jej usadenie a pacientovo pohodlie. V prípade, ak čokoľvek na šošovke nevyhovuje (príliš tesná alebo voľná šošovka, zlý pohyb, nevyhovujúci priemer), volíme novú skúšobnú šošovku. Jej paramtere zmeníme už tak, aby pacientovi vyhovovala.

Pri zložitejších aplikáciách sa môže stať, že potrebuje vyskúšať aj 5 typov šošoviek, kým nájdeme tú správnu (preto je spomínaný čas vyšetreni 1-3 hodin). Celý proces potom opakujeme aj pri druhom oku.

4) Tolerančný test

Následne pacient musí počkať 30-60 min, kým sa šošovky usadia. V závislosti od konktrétneho typu je potrebné striktne tento čas dodržať. Sklerálne a semisklerálne šošovky sa usadzujú dlhšie, než bežné kontaktné šošovky. Keby sa tento proces nedodržal, viedlo by to k chybnému meraniu dioptrií, poprípade by šošovky nemuseli vyhovovať pri dlhšom nosení. Po 30-60 min opäť kontrolujeme oči biomikroskopom. Pokiaľ je všetko v poriadku a pacientovi pocitovo šošovky vyhovujú, prechádzame k záverečnému kroku.

5) Meranie dioptrií

Až cez nasadené a usadené kontaktné šošovky sa vymeriavajú dioptrie, ktoré pacient potrebuje. Tento dioptrický predpis nieje vôbec podobný predpisu na okuliare, platí len pre dané kontaktné šošovky. Pacienti sa často zľaknú, že sa tieto dioptrie veľmi líšia od ich predpisu v okuliaroch. No v týchto prípadoch je to uplne bežné! Dioptrie sa vymeriavajú rovnakým spôsobom, akoby pacient kontaktné šošovky vôbec nemal, čiže čítáme písmena cez foropter alebo zkúšebné okuliare.

Sú tieto šošovky aj pre mna?

Sklerálne a minisklerálne kontaktné šošovky sú obzvlášť vhodné pre pacientov s nepravidelnou rohovkou: napríklad pacientov po keratoplastike alebo pacientov s keratokonom, keratoglobom a pelucídnou marginálnou degeneráciou

Všetci týto pacienti majú pri bežnom meraní dioptrií veľké problémy, nakoľko ich prístroje nedokážu presne zmerať. Často majú extrémne vysoké dioptrie a subjektívne nedokážu popísať rozdiel v tom, ako vidia. Aj pri zmene o dioptriu nevidia vôbec rozdiel. Nakoľko už majú v oku kontaktnú šošovku, ktorá všetky nerovnosti vyrovnala, reagujú pri vyšetrení ako bežní pacienti (na zmeny aj o 0,25 dioptrie). Vyšetrenie dioptrií je veľmi pohodlné, rýchle a presné. Šošovka naplnená roztokom totiž vyrovná všetky nerovnosti, podobne akobyste na hrboľatú zem naliali veľké množstvo vody tak, že vyplní všetky jamky. Jej povrch je potom absolútne hladký.

Po záverečnom meraní má pacient možnosť vidieť, aký by bol jeho zrak pri nosení takýchto šošoviek. Nie je výnimkou, skôr pravidlom, že aj u pacientov s keratokonom dosahujeme znovu plnohodnotné videnie. Pacient znova vidí, akoby žiadne ochorenie rohovky nemal. Veľmi často sú naši pacienti prekvapený komfortom týchto šošoviek, ktoré takmer necítia.


Top