Keratokónus - Kontaktné šošovky

Kontaktné šošovky

Kontaktné šošovky predstavujú bezpečný a neinvazívny spôsob korekcie videnia u všetkých pacientov s keratokónusom. Aktuálne sa ku korekcii keratokonu používajú rôzne materiály a dizajny šošoviek.

  1. Mäké kontaktné šošovky: ide o špeciálne designy určené pre počiatočné štádiá ochorenia. Tieto šošovky sú pevnejšie a silnejšie a dokážu spočiatku dobre korigovať videnie. Výsledok ich aplikácie je však menej predvídateľný a sú preto aplikované iba zriedkavo.
  2. Tvrdé plynopriepustné (RGP) kontaktné šošovky: majú najlepšie optické vlastnosti, čiže poskytujú najlepšie videnie. Podľa ich veľkosti sa rozdeľujú na korneálne, semisklerálne a sklerálne. 
  3. Hybridné kontaktné šošovky: sú kombináciou mäkého materiálu na okraji a tvrdého materiálu v strede šošovky.

Ktorý typ kontaktnej šošovky je najvhodnejší, záleží na type keratokonu a skúsenostiach odborníka, ktorý šošovky aplikuje. Každá z možností má svoje plusy a mínusy.

Sklerálne kontaktné šošovky

Sklerálne šošovky sú na základe našej skúsenosti aktuálne najobľúbenejší voľbou u väčšiny pacientov s keratokónusom. Dôvodom je skutočnosť, že poskytujú najkvalitnejšie videnie a zároveň najvyšší komfort nosenia. Zo všetkých typov kontaktných šošoviek sú totiž najlepšie znášané. Keď sú správne naaplikované, nemajú na oku takmer žiadny pohyb. Pacient ich necíti - nedotýkajú sa totiž rohovky (najcitlivejšej časti oka), no priliehajú až na skléru (bielko). Šošovka sa pred nasadením naplní fyziologikým roztokom, ktorý po sasadení na oko zostáva pod šošovkou. Vytvorí hrubú tzv. slznú šošovku - vrstvu roztoku, ktorá vyplní priestor medzi kontaktnou šošovkou a okom a vyrovná tak všetky nerovnosti spôsobené keratokonusom. Je to tak, akoby ste všetky “nerovnosti vyplnili vodou”. Práve vďaka tejto slznej šošovke dokážeme opäť plnohodnotne vymerať dioptrie a vrátiť pacientom stratené videnie.

Dioptrický rozsah šošoviek je od +40 do -40 dioptrií vrátane cylindrov. Sú dostupné v 4 rôznych materiáloch, 36 možných priemerov, 21 tvarov okrajov a 80 polomerov zakrivenia. Okrem štandardných (symetrických) profilov šošovky aplikujeme aj pokročilé designy, kde na základe presného merania profilu rohovky na OCT prispôsobíme každý jeden bod šošovky tvaru oka. 

Vďaka obrovskej variabilite a týmto najnovším metódam sme schopní korigovať takmer každého pacienta s keratokónusom na uspokojivú úroveň. Vínimkou nieje dosiahnuté 100% videnie aj u stredne pokročilého keratokonu. 

Zdanlivú nevýhodou môže byť spôsob aplikácie, teda vloženie šošovky do oka. To môže byť pre pacientov na začiatku náročnejšie kvôli aplikácii s tekutinou v šošovke. Každému pacientovi však v našej praxi venujeme dostatok času na zácvik a vkladanie opakujeme tak dlho, kým si pacient nie je sám istý.

Hybridné kontaktné šošovky

Hybridné šošovky sa aplikujú rovnako, ako skôr používané šošovky korneálne, teda šošovky malého priemeru, ktoré kĺžu po tenkej vrstvičke vlastných sĺz na rohovke. Tieto klasické korneálne šošovky sa však u keratokonusu aplikujú iba výnimočne, kvôli nedostatočnej stabilite na vyklenuté rohce (šošovka vypadádá z oka). Preto sa u hybridných šošoviek k pevnej šošovke malého priemeru pridáva okrajová mäkká časť, ktorá ju ako sukienka obklopuje. Táto mäkká sukienka potom na oku zaistí šošovke stabilitu a pacientovi pohodlie. Pevná stredová časť koriguje videnie. 

Nevýhodou týchto šošoviek je nižšia životnosť oproti šošovkám sklerálním. Životnosť sa skracuje kvôli nižšej trvácnosti mäkké časti šošovky, ktorá sa rýchlo opotrebuje a kvôli spojeniu medzi stredovou časťou a mäkkou sukienkou - to je krehké a náchylné na poškodenie.

Cena tvrdých kontaktných šošoviek a aplikácie

Typ šošoviek / vyšetreniaCena
Korneálne šošovky100 Eur/ 1 kus
 Hybridné šošovky150 Eur / 1 ks
 Semi (mini) / sklerálne šošovky 250 Eur/ 1 ks
 Aplikácia šošoviek (vstupné vyšetrenie a zácvik)50 Eur
 Priebežné kontroly (odporúčané 1-2x ročne)15 Eur


Objednajte sa na aplikáciu tvrdých šošoviek online
Online rezervácia


Top