Keratokonus

Keratokonus (lat. keratoconus) je veľmi nepríjemné očné ochorenie, ktoré podstatným a zásadným  spôsobom ovplyvňuje kvalitu života. Problémom je, že rozmazanie videnia pri keratokonuse nenapravia bežné okuliare alebo šošovky. Činnosti, akými sú šoférovanie, práca s počítačom alebo prečítanie sms správy sú zrazu podstatne náročnejšie a v niektorých prípadoch priam nemožné. Text sa donekonečna zväčšovať nedá a po diaľnici 50-tkou jazdiť nemôžeme. Poznáme veľa pacientov, ktorí sa museli vzdať zamestnania alebo koníčkov, lebo pre keratokonus jednoducho dobre nevideli. Veľakrát sa stáva, že na prvé vyšetrenia u nás musia prísť vlakom alebo ich musí niekto priviezť, ale na kontroly už prídu s úsmevom a – vlastným autom.

Priebeh ochorenia keratokonus

Keratokonus je ochorenie prednej priehľadnej časti oka – rohovky, ktorá je zásadným spôsobom zodpovedná za kvalitu videnia. Stačí aj drobná odchýlka od jej pravidelného tvaru a videnie sa zhoršuje. Pri keratokonuse sa z rôznych dôvodov začne rohovka nekontrolovane vyklenovať, meniť tvar tak, že z profilu postupne vyzerá ako kužeľ.

Subjektívne sa keratokonus najprv prejavuje len mierne zhoršeným videním a korekciou s cylindrom. Človeku s keratokonusom však väčšinou nijaké okuliare úplne „nesedia“. Často sa stretáva s tým, že sa ochorenie zamieňa za bežný astigmatizmus a on je nútený, aby si okuliare zvykol. Pri nasledujúcich kontrolách sa však zisťuje, že dioptrie sa rýchlo menia, typicky sa zvyšuje hodnota cylindra, ktorý často presahuje 5 až 9 dioptrií. V takom okamihu už zväčša vzniká podozrenie na keratokonus. Diagnózu definitívne potvrdí rohovková topografia, kde sa ukáže vyklenutie rohovky v spodnej časti a jej stenčenie pod hodnoty 500 um.

Rohovková topografia pri keratokonuse

Keratokonus má, žiaľ, progresívny charakter. To znamená, že rohovka sa postupne vyklenuje stále viac. Na prognózu má vplyv aj vek. Čím včaššie sa keratokonus objaví, tým rýchlejšie väčšinou progreduje. Typicky sa začína u dospievajúcich alebo v mladej dospelosti okolo 20. až 30. roku života. O niečo častejšie postihuje mužov, ale v našej praxi máme s týmto ochorením aj veľa žien.

Postihuje keratokonus jedno alebo obe oči?

Dlho bolo otázne, či keratokonus postihuje jedno, alebo obe oči, pretože niektorí pacienti majú výrazný keratokonus len na jednom oku, iní na oboch.

„Súčasný záver je taký, že keratokonus je bilaterálne ochorenie, ale s rozdielnou manifestáciou na oboch očiách. To znamená, že postihuje obe oči, ale prejavy môžu byť na každom oku výrazne odlišné.“

V optike Fontána sa nám vďaka špeciálnym kontaktným šošovkám úspešne darí navracať pacientom s keratokonusom plnohodnotné videnie. Michal Krasňanský, MSc., sa aplikácii špeciálnych kontaktných šošoviek začal venovať už počas svojho štúdia optometrie v Nemecku v roku 2012. Pravidelne sa zúčastňuje na medzinárodných konferenciách, školeniach a úzko spolupracuje so špičkovým laboratóriom na výrobu šošoviek v Anglicku.

Ak máte ochorenie rohovky, ktoré vás vyradilo z bežného života, u nás máte nádej na kvalitné videnie.

Objednate sa na vyšetrenie  
online
Online rezervácia
Top