Aplikácia kontaktných šošoviek
Dátum: 11. 4. 2023

Aplikácia šošoviek je určená úplným začiatočníkom, aj skúseným nositeľom, ktorí potrebujú zmenu typu šošoviek alebo hodnoty dioptrií. Stanovíme optimálne hodnoty dioptrií pre kontaktné šošovky, vydáme skúšobný pár šošoviek a nových nositeľov zacvičíme v manipulácii. V cene je aj následná kontrola po cca týždni nosenia skúšobných šošoviek.

V našej praxi ponúkame dva typy aplikácie mäkkých kontaktných šošoviek:
 1. aplikácia novým nositeľom, ktorí nemajú žiadne, alebo iba veľmi malé skúsenosti s nosením šošoviek
 2. aplikácia už skúseným nositeľom, ktorí si želajú upraviť ich silu, aleby typ šošoviek 

Priebeh aplikácie u začiatočníkov - prvonositeľov:

 • prvá návšteva trvá cca 1 hodinu
 • zmeriame aktuálnu refrakciu pre korekciu kontaktnými šošovkami (hodnoty dioptrií pre šošovky a okuliare sa môžu odlišovať!) a premeráme parametre predného segmentu oka (priemer a zakrivenie rohovky)
 • predný segment oka vyšetríme na šterbinové lampe (zhodnotíme, či je nález normálny, či je dostatok sĺz, či nie je zápal na okrajoch viečok a pod.)
 • odkonzultujeme Vaše požiadavky, účel použitia o odporučíme Vám vhodný typ kontaktných šošoviek
 • vybrané šošovky Vám buď priamo aplikujeme (pokiaľ je diagnostický pár k dispozícií ihneď), alebo skúšobný pár objednávame a znovu Vás pozveme po obdržaní diagnostického páru
 • prvý krát Vám do očí kontaktnú šošovku vloží optometrista
 • po cca 5-15 minútach s Vami vyhodnotíme videnie, subjektívny pocit a usadenie kontaktnej šošovky na oku na šterbinovej lampe
 • pokiaľ je šošovka vyhovujúca, pristúpime k zácviku manipulácie
 • pri zácviku manipulácie Vás najskôr naučíme ako si šošovku sami vytiahnete z oka a potom opäť nasadíte
 • vysvetlíme Vám, ako poznáte rub a líc šošovky a popíšeme Vám, ako sa o šošovky budete starať (postup čistenia, dezinfekcie a ukladania)
 • na záver dostanete diagnostický pár šošoviek, malé balenie roztoku na starostlivosť o šošovky, púzdro na odkladanie šošoviek a informačnú brožúrku o používaní šošoviek
 • objednáme Vás na nasledujúcu kontrolu po aplikácii za 1 až 2 týždne (táto kontrola je v cene aplikácie)
Objednajte sa na aplikáciu šošoviek online
Online rezervácia

Postup aplikácie skúseným nositeľom

 • konzultácia je kratšia – trvá cca 40 minút
 • predpokladá sa, že už sami zvládate manipuláciu so šošovkami – vybratú diagnostickú šošovku si aplikujete do očí sami
 • po aplikácii a vyhodnotení dostanete tak ako pri prvej aplikácii diagnostický pár šošoviek, malé balenie roztoku na starostlivosť o šošovky, obal na odkladanie šošoviek a informačnú brožúrku o používaní šošoviek
 • Následná kontrola po 1-2 týždni nosenia prebieha rovnako ako pri prvej aplikácii

Výber kontaktných šošoviek vždy zverte odborníkom. Náhodné skúšanie šošoviek predstavuje riziko pre Vaše oči a výrazne zvyšuje výskyt komplikácií. Dodržiavanie pravidiel používania a pravidelné kontroly sú základným predpokladom pre dlhodobé bezpečné nosenie šošoviek.


Top