Aplikácia kontaktných šošoviek

Aplikácia kontaktných šošoviek

Aplikácia šošoviek je určená úplným začiatočníkom, aj skúseným nositeľom, ktorí potrebujú zmenu typu šošoviek alebo hodnoty dioptrií. Stanovíme optimálne hodnoty dioptrií pre kontaktné šošovky, vydáme skúšobný pár šošoviek a nových nositeľov zacvičíme v manipulácii. V cene je aj následná kontrola po cca týždni nosenia skúšobných šošoviek.

V našej praxi ponúkame dva typy aplikácie mäkkých kontaktných šošoviek:
 1. aplikácia novým nositeľom, ktorí nemajú žiadne, alebo iba veľmi malé skúsenosti s nosením šošoviek
 2. aplikácia už skúseným nositeľom, ktorí si želajú upraviť ich silu, aleby typ šošoviek 

Priebeh aplikácie u začiatočníkov - prvonositeľov:

 • prvá návšteva trvá cca 1 hodinu
 • zmeriame aktuálnu refrakciu pre korekciu kontaktnými šošovkami (hodnoty dioptrií pre šošovky a okuliare sa môžu odlišovať!) a premeráme parametre predného segmentu oka (priemer a zakrivenie rohovky)
 • predný segment oka vyšetríme na šterbinové lampe (zhodnotíme, či je nález normálny, či je dostatok sĺz, či nie je zápal na okrajoch viečok a pod.)
 • odkonzultujeme Vaše požiadavky, účel použitia o odporučíme Vám vhodný typ kontaktných šošoviek
 • vybrané šošovky Vám buď priamo aplikujeme (pokiaľ je diagnostický pár k dispozícií ihneď), alebo skúšobný pár objednávame a znovu Vás pozveme po obdržaní diagnostického páru
 • prvý krát Vám do očí kontaktnú šošovku vloží optometrista
 • po cca 5-15 minútach s Vami vyhodnotíme videnie, subjektívny pocit a usadenie kontaktnej šošovky na oku na šterbinovej lampe
 • pokiaľ je šošovka vyhovujúca, pristúpime k zácviku manipulácie
 • pri zácviku manipulácie Vás najskôr naučíme ako si šošovku sami vytiahnete z oka a potom opäť nasadíte
 • vysvetlíme Vám, ako poznáte rub a líc šošovky a popíšeme Vám, ako sa o šošovky budete starať (postup čistenia, dezinfekcie a ukladania)
 • na záver dostanete diagnostický pár šošoviek, malé balenie roztoku na starostlivosť o šošovky, púzdro na odkladanie šošoviek a informačnú brožúrku o používaní šošoviek
 • objednáme Vás na nasledujúcu kontrolu po aplikácii za 1 až 2 týždne (táto kontrola je v cene aplikácie)
Objednajte sa na aplikáciu šošoviek online
Online rezervácia

Postup aplikácie skúseným nositeľom

 • konzultácia je kratšia – trvá cca 40 minút
 • predpokladá sa, že už sami zvládate manipuláciu so šošovkami – vybratú diagnostickú šošovku si aplikujete do očí sami
 • po aplikácii a vyhodnotení dostanete tak ako pri prvej aplikácii diagnostický pár šošoviek, malé balenie roztoku na starostlivosť o šošovky, obal na odkladanie šošoviek a informačnú brožúrku o používaní šošoviek
 • Následná kontrola po 1-2 týždni nosenia prebieha rovnako ako pri prvej aplikácii

Výber kontaktných šošoviek vždy zverte odborníkom. Náhodné skúšanie šošoviek predstavuje riziko pre Vaše oči a výrazne zvyšuje výskyt komplikácií. Dodržiavanie pravidiel používania a pravidelné kontroly sú základným predpokladom pre dlhodobé bezpečné nosenie šošoviek.


Top