Vyšetrenie zraku
Dátum: 11. 4. 2023

Pri vyšetrení zraku Vám stanovíme najpohodlnejšie hodnoty dioptrií do okuliarov na požadovanú vzdialenosť alebo činnosť. Zmeráme hodnotu sféry i cylindra (očný astigmatizmus) a overíme spoluprácu oboch očí (binokulárná rovnováha). Súčasťou vyšetrenia je aj meranie vnútroočného tlaku. Môžete konzultovať svoje problémy s doterajšími okuliarmi, kontaktnými šošovkami, alebo problémy so suchým okom.

Priebeh vyšetrenia zraku u dospelých:

1) Anamnéza

Ako prvé sa Vás budeme pýtať na Vaše problémy so zrakom. Otázky smerujeme na používanie okuliarov v detstve, prekonané operácie a úrazy očí a celkové ochorenia u Vás a vo Vašej rodine. Zaujíma nás aj to, akým spôsobom svoje oči bežne používate. Či ste vodič z povolania, trávite veľa času prácou na počítači, alebo sa väčšinu dňa pohybujete vonku. 

2) Naturálny vízus

Kontrola naturálneho vizu znamená, že sa čítaním znakov na tabuliach zistí, akú veľkosť písma ste schopní prečítať bez okuliarov. Tabuľa musí byť aspoň v 5 až 6 metroch alebo v polovičných vzdialenostiach a sledovaná cez zrkadlo, inak môžu byť výsledky zkreslené. My v optike Fontána používáme moderný LCD monitor, kde Vám písmena počas vyšetreniea meníme, tak abyste si ich nevedeli zapamätať. 

3) Objektívna a subjektívna refrakcia

Po zistení aktuálneho stavu Vašeho videna následuje meranie očí na špeciálnom prístroji, kde sledujete v kukátku malý obrázok - u nás to je balónik. Tento stroj sa nazýva autorefraktometer a ako názov napovedá, automaticky meria Vašu refrakciu - teda počet dioptrií a výšku cylindru. Získaný výsledok sa označuje ako objektívna refrakcia.

Ľudské oči sú však veľmi komplikované a tak často dokážu zmiasť aj ten najlepší prístroj. Najčastejšia chyba je, že sa namerá viac mínusových dioptrií u krátkozrakosti a naopak menej plusových dioptrií u ďalekozrakosti. Preto je vždy nevyhnutná aj kontrola videnia s čítaním písmen, teda subjektívna refrakcia.

U nás v optike Fontána nevkládáme sklá jednotlivo do ťažkej obruby, no namiesto toho používame pohodlné vyšetrenie na foropteru. Je to prístroj, kde sa pozeráte priezormi podobne ako ďalekohladom, zatiaľčo my rýchlo meníme silu skiel. Okrem čítania písmen Vám budú predstavené aj testy na zistenie očného astigmatizmu - najčastejšie používáme vejár, skupinu čiernych bodiek alebo krúžky. Práve na týchto testoch sa najlepšie odhalí vada astigmatizmus a sila potrebného cylindru.

Objednajte sa na vyšetrenie online
Online rezervácia

4) Kontrola refrakcie

Konečnú silu Vašich dioptrií ešte raz kontrolujeme na tzv. červeno-zelených testoch, kde je polovica čísel na červenom podklade a druhá polovica na zelenom podklade. Na záver Vám zmerané dioptrie vložíme do skúšobných rámov a vyskúšate si svoje nové videnie v reálnom priestore a pri pohľade z okna. Tento krok nikdy nevynechávame, inak hrozí, že hotové okuliare Vám nebudú pohodlné.

5) Binokulárna spolupráca

Súčasťou vyšetrovania zraku je u nás aj test na overenie binokulárneho videnia, teda spolupráce obidvoch očí súčasne. Zatiaľ čo presná korekcia sféry a cylindru určuje ako je videnie ostré, spolupráca pravého a ľavého oka (binokulárne videnie) často zodpovedá za to, ako je videnie pohodlné. Pri abnormálnom vneme potom pristupujeme k detailným testom pre zistenie prítomnosti skrytého škúlenia. Skryté škúlenie totiž nie je vidieť, ale pôsobí veľa nepríjemností - rozdvojené videnie, problémy s přeostřováním z diaľky do blízka, bolesť hlavy, pálenie očných viečok no aj rezanie a suchosť očí.

6) Videnie do blízka

Úplne na záver ešte otestujeme Vašu schopnosť zaostrenia do blízka. A pozor: aj keď máte potiaže len na čítanie, musí byť vyšetrienie prevedené komplexne, teda aj s vyšetrením do diaľky. Často má slabšie videnie do diaľky iba jedno oko, takže o existujúcej vade vôbec nemusíte vedieť. No pokiaľ u Vás existuje rozdiel medzi silou dioptrií do diaľky, musí byť rešpektovaný aj v okuliaroch na čítanie. To je dôvod, prečo každé vyšetrenie zraku, aj keď iba pre obyčajné okuliare na čítanie, u nás prebieha podľa vyššie uvedenej štruktúry.

vyšetrenie zraku v optike Fontána


Výsledkom vyšetrenie zraku je správa o Vašich aktuálnych dioptriách do diaľky, do blízka a prípadne na inú pracovnú vzdialenosť. Na základe tohto merania Vám radi zhotovíme okuliare priamo v našej optike - v tomto prípade sa uplatní zľava z vyšetrenia 15 Eur, alebo Vám správu vytlačíme a vydáme. Pri vyšetrení nie ste nijak viazaní k nákupu v našej optike. Meranie zraku môžete využiť aj v prípade, že máte vybrané obruby v inej optike, máte vlastné rámy, alebo Vám nesedí aktuálne okuliare a chcete prekontrolovať svoje dioptrie.

Top