Kontaktné šošovky - aké problémy Vám môžu spôsobiť

Kontaktné šošovky predstavujú skvelý spôsob, ako sa rýchlo a ľahko zbaviť okuliarov. Veľa nositeľov si našlo svoj obľúbený typ, ktorý roky používajú. Často však netušia, že dlhodobé nosenie nevhodných šošoviek predstavuje nemalé riziko pre zdravie ich očí.

Problémom pritom nie sú rýchle búrlivé zápaly, ktoré sa pri dobrej hygiene vyskytujú zriedka, ale naopak pomalé poškodzovanie očného povrchu. Prejavy sú nenápadné. Začínajú tak, že sa šošovky začnú horšie znášať, najskôr začnú v očiach vadiť, alebo sú oči po ich vybratí neobvykle podráždené. Nositelia môžu vnímať zvýšené slzenie, alebo naopak pocit suchých očí, rezanie, pálenie a zvýšenú citlivosť na svetlo.

 Kontaktné šošovky - aké problémy Vám môžu spôsobiť

Hlavné príčiny ťažkostí

Dôvodom je najčastejšie chronické dráždenie očného povrchu - najmä citlivej rohovky a tenké spojovky. U nositeľov šošoviek nachádzame 3 hlavné príčiny dráždenia. Odhaľte ich u seba čo najskôr, aby ste zabránili nenavratnému poškodeniu svojich očí! 

1. Toxické pôsobenie konzervačných zložiek roztoku

Veľké množstvo bežne ponúkaných roztokov k starostlivosti o šošovky obsahuje látky, ktoré sa viažu do materiálu kontaktnej šošovky. Šošovka tak doslova nasiakne tieto chemikálie cez noc a po nasadení ich začne pomaly vylučovať priamo na povrch oka. Chemikálie tú pôsobia podobne ako slabá infekcia - začne sa aktivovať obranná imunitná reakcia oka a na oku žačne prebiehať mierny zápal. Niektoré kombinácie roztoku a šošovky sú pritom rizikovejšie, ako iné. To znamená, že pri niektorých šošovkách spraví konkrétny roztok väčšiu škodu, než u iných. Najrizikovejšou látkou je konzervant Polyhydroxymethylenbiguanid, ktorý býva označovaný skratkou PHMB. Naopak najmenšie dráždenie oka je pozorované u roztokov na báze peroxidu vodíka. Peroxidové roztoky sú pri správnom používaní nejbezpečnejšie rovnako z hľadiska dezinfekcie tak aj z hľadiska dlhodobej tolerancie očného povrchu. Iným riešením je používanie jednodňových šošoviek, ktoré nevyžadujú uchovávanie v roztoku. Šošovky od renomovaných výrobcov sú uchovávané v nekonzervovanom roztoku, takže sa oko nedráždi vôbec.

Epitelopatia rohovky - poškodené buňky sa farbia ako bodky

2. Suché oko zo zvýšeného odparovania sĺz

Druhou príčinou je chronické suché oko. Zatiaľ čo kedysi trápili suché oči prevažne staršie ročníky, dnes je kvôli zvýšenému znečisteniu ovzdušia a pobytu v suchých a klimatizovaných priestoroch ohrozený každý - bez rozdielu na vek. U nositeľov šošoviek naviac často dochádza k postupnému odumieraniu drobných žliazok v hornom viečku, tzv. Meibomských žliaz. Tieto žliazky normálne produkujú tukovú zložku sĺz, ktorá tvorí vonkajšiu elastickú blanku na povrchu slzného filmu a zabezpečuje, že slzy nestekajú a neodparujú sa z povrchu oka. Pokiaľ sú žľazy poškodené, nedostáva sa do sĺz dostatočné množstvo lipidov. Následkom toho sa tenká vrstva sĺz po každom žmurknutí veľmi rýchlo rozpadá a očný povrch, najmä citlivá rohovka zostáva obnažená. Očný povrch opäť reaguje miernym, no dlhodobým zánetom. Oči sú na pohľad začervenalé, okraje viečok môžu byť opuchnuté. Človek pociťuje rezanie, pálenie a zvýšené slzenie napríklad pri prechode z tepla do zimy, alebo vo veternom počasí.

Úbytok Meibomských žliaz je normálny s rastúcim vekom. Najmä u nositeľov šošoviek je proces postupnej atrofie extrémne zrýchlený. Nie je výnimkou, že oči 30-nikov zodpovedajú bežnému stavu v 80 rokoch!!! Aktuálny stav Vašich Meibomských žliaz Vám dokážeme ľahko vyšetriť na prístoji nazývanom rohovkový topograf. Ten pomocou infračervenej kamery presvieti horné viečko a vyhotoví snímok žliaz. Počítačový systém vyhodnotí mieru úbytku žliaz, takže je možné aj sledovanie a porovnávanie nálezov v čase.

Meibografia - zobrazenie žlaziok v hornom viečku

3. Zlý výber typu šošoviek

Tretím viníkom je mechanické dráždenie z okrajov chybne naaplikovanej kontaktnej šošovky. Moderné materiály šošoviek sú veľmi mäkké, takže i v jednej veľkosti sa prispôsobí väčšine rohoviek a nositeľ nepociťuje žiadne nepohodlie. Je to však len zdanlivá výhoda, protože rada ľudí dnes nosí úplne nevyhovujúci design šošovky. Následne vzniká riziko poškodzovania nie len rohovky, ale aj jej kmeňových buniek. Podobný efekt má šošovka, ktorá je príliš tesná. Naviac sa pridáva prekrvenie drobných cievok povrchu oka a ich nežiadúci prerastaní do rohovky (tzv. rohovková neovaskularizácia). 

Všetkým vyššie uvedeným komplikáciam možno našťastie ľahko predchádzať zodpovedným prístupom a opatrným používaním šošoviek. Správnosť aplikácie, stav oka a jeho žliaz, Vám radi odborne vyšetríme v optike Fontána. Poradíme Vám aj najvhodnejší typ šošoviek a kompatibilný roztok k starostlivosti.

Autor: Mgr. Jitka Krasňanská, Ph.D.
Top