OCT a Fundus kamera

OCT a Fundus kamera

Najcennejší prístroj pre kompletnú diagnostiku vnútorných štruktúr oka, ktoré inými spôsobmi nemáme možnosť detailne prezrieť. Špičkový prístroj od japonského výrobcu NIDEK kombinuje dve funkcionality: OCT vyšetrenie a fotografiu fundu

OCT (optická koherentná tomografia)

OCT predstavuje optickú koherenčnú tomografiu, teda vyšetrenie pri ktorom prístroj vďaka analýze odrazu lúčov od jednotlivých vrstiev sietnice analyzuje jej hrúbku a rekonštruuje presné snímky. OCT sa často označuje aj ako virtuálna biopsia. Prístroj zobrazuje jednostlivé časti oka rovnako, ako by sme ich videli s mikroskopom. OCT virtuálne "rozkája" a analyzuje ľudské oko.
Na snímkach je možné detailne prezerať jednotlivé vrstvy sietnice, možno presne merať ich hrúbku, možno vidieť, či vrstvy priliehajú.
Softvér prístroja ukladá nález pacienta, porovnáva nález s normatívne databázou a sleduje vývoj nálezu v čase.
  

Kedy je OCT vyšetrenie vhodné?

  • Pri podozrení na zmeny na sietnici (sietnicovej degenerácii - vrodené ajvekom podmienenej, makulárnej diery, odlúčenie (amócia sietnice)
  • Pri podozrení na zelený zákal (glaukóm) - pri zvýšenom vnútroočnom tlaku, zníženom videniu alebo zmenách v zornom poli.
    OCT presne meria hrúbku nervových vlákien a analyzuje stav optického nervu


OCT pri aplikácii kontaktných šošoviek

Pri aplikácii sklerálnych šošoviek využívame OCT prístroj na skenovanie a kontrolu sklerálnych tvrdých kontaktných šošoviek. S presnosťou na mikrometer vidíme ako tvrdá kontaktná šošovka kopíruje povrch oka a ako naň prilieha. Tieto snímky priamo odosielame výrobcovi, ktorý na mieru prispôsobuje tvar kontaktnej šošovky, aby čo najviac vyhovovalo nositeľovi.

Funduskamera

Funduskamera je prístroj, ktorý vyfotografuje zadnú časť vašeho oka (sietnicu). Funduskamera NIDEK dokáže vyfotiť aj časťi periférie sietnice bez použitia kvapiek.


Top