Štrbinová lampa

Štrbinová lampa

Štrbinová lampa (očný  biomikroskop) je prístroj, ktorým nám umožňuje vidieť jednotlivé štruktúry Vášho oka 10 - 40 x zväčšene. Vďaka tomu sme schopní prehliadnuť stav spojiviek, rohovky, dohovky a pomocou ručnej šošovky aj sietnicu. Pri vyšetrení máte opretú bradu o opierku a my Vám svietime úzkym lúčom svetla do oka. Toto vyšetrenie používame keď máte akékoľvek problémy s pálením očí, rezaním očí alebo začervenámím. Podľa stavu spojiviek zisťujeme, či trpíte syndrómom suchého oka, zápalom spojiviek, alebo napríklad alergickou reakciou. Pozorujeme aj priechodnosť slzných kanálikov, stav okrajov viečok a rohovky. 
Ak nosíte kontaktné šošovky, kontrolujeme pri
aplikácii kontaktných šošoviek aj následných kontrolách ich usadenie, pohyb a centráciu na rohovke.


Top