Auto Ref/Kerato/ Tono/Pachymeter

Auto Ref/Kerato/ Tono/Pachymeter

Automatický refraktometer je prístroj pre zistenie tzv. objektívne refrakcie, teda dioptrickej chyby Vášho oka do diaľky. Meranie na autorefraktometru je základnou súčasťou vyšetrenia zraku v optike Fontána u dospelých a detí od cca 3 rokov. 

Meranie sa vykonáva tak, že si opriete bradu a čelo za prístroj a uvoľnene sledujete farebný obrázok v okienku prístroja. Toto vyšetřenie je úplne bezkontaktné, nebolestivé a rýchle. Počas niekoľkých sekúnd systém vykoná niekoľko meraní, ktoré spriemeruje a vytlačí. Výsledky tohto merania nám potom slúži ako vodítko pri subjektívnom testovaní vášho videnia čítaním písmen na optotypoch. Nikdy však nepredpisujeme korekciu iba na základe tohto tzv. "objektívneho merania", pretože ani najmodernejšia technika nemôže úplne vylúčiť chybu merania zapríčinenú tzv. "akomodáciou" - nevedomým zaostrovaním pri pohľade do prístroja.

Okrem hodnoty dioptrií tento prístroj merí tiež zakrivenie, priemer rohovky a zreničky, čo využívame pri výbere kontaktných šošoviek.

Súčasťou nového kombinovaného prístroja Tonoref je aj meranie vnitroočního tlaku a hrúbky rohovky. Vďaka kompaktnému prevedeniu sme schopní na jednom mieste počas krátkej chvíle získať základné inormace o zdraví vašich očí. Vnútroočný tlak je automaticky prepočítavaný na tzv. korigovaný tlak podľa hrúbky rohovky. Vyhneme sa tak chybne vysokým alebo naopak nízkym hodnotám tlaku, ktoré sa objavujú, keď je rohovka pacienta neštandartnne tenká alebo naopak hrubá.

Top