Automatický foropter

Automatický foropter

Automatický foropter je špeciálny prístroj, ktorý nahrádza tradičné skúšacie okuliare a prináša tak úplne nový zážitok z vyšetrenia zraku oproti klasickému skúšaniu skiel v skúšobnej obrube. Jednotlivé zmeny dioptrií sme schopní vďaka počítačovej automatizácii vykonávať veľmi rýchlo a presne. Vďaka tomu je pacient schopný oveľa lepšie a istejšie rozhodnúť, ktorá varianta skla mu poskytuje lepšie videnie. Pri vyšetrení pacient sedí pohodlne opretý v kresle a jednotlivé sklíčka sa automaticky menia veľmi rýchlo a presne priamo pred okom. Všetky sklíčka sú vo vnútri prístroja vždy dokonale čisté a v presnej polohe.
Automatický foropter nám niekoľkonásobne zrýchľuje a spresňuje vyšetrenie zraku u dospelých aj detí
Foropter zohráva dôležitú úlohu aj pri niektorých binokulárnych testoch, ktoré inak ako s foropterom nie je možné realizovať. Dokážeme napr. vykonať "záťažové testy" vašich očí, overiť ich spoluprácu, kvalitu binokuárného videnia a prezentovat polarizované testy.

Náš automatický foropter od japonského výrobcu Nidek navyše umožňuje unikátny spôsob vyšetrenia očného astigmatizmu pomocou simultánneho predstavenia dvoch obrazov. Tak možno perfektne nastaviť aj malú alebo komplikovanú korekciu cylindra včerně sily a osi.


Top