MUDr. Karolína Mazanovská

MUDr. Karolína Mazanovská

Lekárka Karolína Mazanovská absolvovala vysokoškolské štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci. Od roku 2019 pracuje na očnej klinike vo Fakultnej nemocnici Trenčín, kde sa venuje ochoreniam predného a zadného segmentu oka. Perfektne ovláda diagnostiku degenerácií sietnice na základe vyšetrenia OCT a nepriamej oftalmoskopie na štrbinovej lampe. Vykonáva hodnotenie očného pozadia u pacientov s diagnostikovaným diabetom (cukrovkou 1. aj 2. typu). Vykonáva záchyt a sledovanie pacientov s degeneráciou makuly podmienenou vekom. Zachytáva a indikuje na liečbu pacientov so zeleným a šedým zákalom. V optike Fontána vykonáva vyšetrenie zraku a kontrolu očného pozadia u dospelých aj detí od 6 rokov.  Účastní sa ako subinvestigátor v niekoľkých klinických skúšaniach a v rámci vzdelávania pravidelne navštevuje odborné oftalmologické kongresy.    


Top