MUDr. Alexandra Kallová, FEBO

MUDr. Alexandra Kallová, FEBO

Štúdium medicíny absolvovala na lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od ukončenia štúdia v roku 2015 pracuje na očnej klinike vo Fakultnej nemocnici Trenčín, kde sa venuje diagnostike a liečbe ochorení predného i zadného segmentu oka a aktívne spolupracuje na viacerých klinických skúšaniach nových oftalmologických liekov.

Od roku 2020 pôsobí v očnej ambulancii v NsP Považská Bystrica. Atestáciu v odbore oftalmológia získala v roku 2019. V roku 2021 získala po absolvovaní európskej atestačnej skúšky z oftalmológie prestížny medzinárodne uznávaný titul FEBO, ktorý udeľuje Európska rada oftalmológie. Je členkou Slovenskej oftalmologickej spoločnosti, zúčastňuje sa pravidelne na odborných domácich i zahraničných kongresoch.

V optike Fontána sa venuje predpisu dioptrických okuliarov deťom i dospelým, vyšetreniu predného segmentu oka, očného pozadia a očného tlaku. Konzultovať s ňou môžete akékoľvek problémy so zrakom aj zdravím Vašich očí.

Aktuálne paní doktorka čerpá materskú dovolenku.  

Top