MUDr. Alexandra Kallová

MUDr. Alexandra Kallová

Štúdium všeobecného lekárstva absolvovala na lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po úspešnom ukončení štúdia v roku 2015 pôsobila na očnej klinike vo Fakultnej nemocnici Trenčín. Tu sa pod vedením skúsených oftalmológov zdokonaľovala v klinickej praxi a starostlivosti o dospelých aj detských pacientov s ochorením predného segmentu oka, sietnice a škúlením. V roku 2019 získala atestáciu v odbore oftalmológia. Od januára 2020 pôsobí na očnej ambulancii v NsP Považská Bystrica, kde sa venuje diagnostike a liečbe ochorení predného aj zadného segmentu oka. Asistuje pri operáciách sivého zákalu a ďalších očných zákrokoch. Aktívne spolupracuje na viacerých klinických štúdiách a skúšaniach nových oftalmologických liekov. Je členkou Slovenskej oftalmologickej spoločnosti, zúčastňuje sa pravidelne na odborných domácich i zahraničných kongresoch. V optike Fontána sa venuje predpisu dioptrických okuliarov deťom i dospelým, kontrole očného pozadia biomikroskopicky aj na OCT prístroji a očného tlaku. Konzultovať s ňou môžete akékoľvek problémy so zrakom aj zdravím Vašich očí.

Top