Michal Krasňanský, MSc.

Michal Krasňanský, MSc.

Bakalárske štúdium optometrie ukončil na Masarykovej Univerzite v Brne. Magisterské štúdium absolvoval na HTW Aalen v Nemecku so záverečným výskumom zameraným na aniseikoniu. Od roku 2011 pracuje ako externý lektor a vedie viacero vzdelávacích kurzov pre rôzne optické firmy. Pravidelne prednáša na domácich a zahraničných konferenciách. Okrem štúdia v Nemecku absolvoval odborné stáže na Pacific University of Optometry (Portland,USA) zamerané na binokulárne videnie, zrakové tréningy, pediatrickú a športovú optometriu. Na stáži v New England College of Optometry (Boston,USA) sa venoval diagnostike a klinickej praxi. Intenzívne sa venuje aplikácii špeciálnych kontaktných šošoviek na keratokonus, degenerácie rohovky, vysoké dioptrie ako aj stavy po operácii vrodeného sivého zákalu u najmenších detí. Je expert na aplikáciu moderných minisklerálnych, sklerálnych tvrdých kontaktných šošoviek a nočných orto-k kontaktných šošoviek. Je odborníkom na problematiku detskej krátkozrakosti a zaujíma sa o všetky možnosti jej spomaľovania - tzv. myopia management stratégie. O skúsenostiach s tvrdými šošovkami pre dospelých aj detských pacientov pravidelne prednáša na odborných lekárskych konferenciách. Úzko spolupracuje so špičkovými laboratóriami na výrobu kontaktných šošoviek vo Veľkej Británii a Holandsku. 
Top