Mgr. Jitka Krasňanská, Ph.D.

Mgr. Jitka Krasňanská, Ph.D.

Jitka Krasňanská vyštudovala 5-ročný štúdijný program Optika a Optometrie na Lekárskej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Po získaní akademického titulu Mgr. pokračovala v doktorskom štúdiu, ktoré ukončila úspěšnou obhajobou dizertačnej práce na tému "Stanovenie optickej denzity šošovky u pacientov so sivým zákalom" v roku 2015. Počas štúdia absolvovala akademické stáže na Veleučilišti Veľká Gorica v Chorvátsku a na Aston University, Birmingham,Veľká Británia. Počas doktorského štúdia pracovala ako vedúca očnej optiky a aplikačného strediska spoločnosti Fokus optik, a.s. v Brne. Tu sa venovala najmä refrakcii, aplikácií mäkkých konaktných šošoviek a managementu očnej optiky. Už od čias štúdia sa intenzívne venuje lektroské činnosti, pravidelne prednáša najmä o novinkách v oblasti kontroly myopie (krátkozrakosti) u detí, možnostiach záchytu škúlenia a tupozrakosti v ranom veku. Špecializuje sa na zrakové cvičenia pri škúleniu a tupozrakosti u detí. S MUDr. Cagalovou pripravila praktickú príručku pre rodičov ohľadom cvičenie u detí ( "Zrakový denník"). Zaujíma sa o moderné možnosti diagnostiky a riešenie problémov so suchým okom.
Top