Bc. Veronika Štedráková

Bc. Veronika Štedráková

Veronika je najčerstvejšia posila nášho tímu. Pridala sa k nám pred začiatkom leta 2023. Po ukončení štúdia na gymnáziu v Považskej Bystrici pokračovala vysokoškolským štúdiom na Univerzite J. A. Komenského v Bratislave. Odbor "Pedagogika a šport pre zdravie" ukončila úspešne bakalárskou štátnou skúškou v roku 2021. 

V Optike Fontána sa venuje predaju a ponuke okuliarových skiel, rámov a kontaktných šošoviek. Organizuje objednávanie pacientov na vyšetrenie, a tiež edukuje ohľadom starostlivosti o kontaktné šošovky. Dohliada na proces zhotovenia nových okuliarov, komunikuje so zákazníkmi aj dodávateľmi. Intenzívne sa vzdeláva v oblasti zdravia očí, kontaktných šošoviek a vývoja zraku u detí aj dospelých. 

Top