Myopia

Myopia (krátkozrakosť) je očná vada, pri ktorej sa horšie pozerá do diaľky. Do blízka človek vidí dobre aj bez okuliarov, no do diaľky potrebuje pre ostré videnie okuliare s mínusovými (rozptylnými) dioptriami, alebo kontaktné šošovky.

Príčina vzniku myopie

Myopia najčastejšie vzniká u detí v školskom veku. Je to dané anatomickým podkladom vady: väčšou dĺžkou očnej gule. Deti sa rodia s menšími očkami, preto má väčšina detí do 6 rokov malé plusové dioptrie. V období rýchleho telesného rastu dochádza aj k rastu oka. Oko dorastá do správnej veľkosti tak, aby bolo úplne bez dioptrií. No ak z nejakého dôvodu očko nezastaví svoj rast v správnej chvíli, a vyrastie viac, než je potrebné, objaví sa krátkozrakosť (myopia).

Schéma myopického oka


Väčšie riziko vzniku myopie majú deti rodičov, ktorí sami trpia krátkozrakosťou. Ďalšími rizikovými faktormi vzniku krátkozrakosti je mestský životný štýl, málo času stráveného vonku a naopak veľa času v interiéri a expozícia displejom tabletov, telefónov a počítačov.

Ako sa myopia prejavuje

Prejavy krátkozrakosti u dospelých sú zrejmé - človek si začne všímať horšieho videnia do diaľky, obvykle pri šoférovaní, na prednáškach alebo pri pozeraní televízie a prezentácií.
U detí na existenciu myopie môže upozorniť žmúranie, privieranie jedného alebo obidvoch očí, chodenie blízko k televízii a bolesti hlavičky.
No práve u detí zostáva myopia veľakrát dlho neodhalená. Zhoršovanie videnia totiž nastáva pomaly a dieťa si na rozmazaný obraz postupne privyká. Vadu potom odhalí až detský lekár na preventívnej prehliadke, kde sa pravidelne zrak detí kontroluje čítaním hákov alebo písmen.

Ako sa myopia vyšetruje

Myopiu definitívne potvrdí odborné očné vyšetrenie. Pri vyšetrení zraku sa najprv skúša zraková ostrosť bez korekcie, tzv. naturálny vizus. Čítajú sa písmená, háky alebo obrázky na monitore postupne menšej veľkosti. Potom sa meria hodnota vady objektívne na automatickom refraktometri. Nasleduje subjektívna korekcia teda predkladanie skiel v skúšobnom ráme alebo vo foropteri a hľadanie najlepšej hodnoty dioptrie.

Pri myopii obzvlášť platí pravidlo, že predpisujeme vždy najnižšiu hodnotu dioptrie s ktorou pacient vidí na 100%.

U dospelých nad 18 rokov sa pri vyšetrení očnej vady nerozkvapkáva. Naopak u všetkých detí do 15 rokov je pri prvom očnom vyšetrení nevyhnutné očká rozkvapkať, tak aby sa výška vady určila správne. Detské oči totiž majú obrovskú schopnosť "akomodácie", vďaka čomu môžme aj na najmodernejších prístrojoch namerať falošne vyššiu hodnotu dioptrie.

Korekcia myopie a prevencia ďalšieho zhoršovania

Ak sa myopia preukáže, ponúkneme Vám vhodné možnosti korekcie. Vo väčšine prípadov sú to okuliare a kontaktné šošovky. Tradičným a základným spôsobom korekcie sú okuliare. Tie by mal mať k dispozícii každý krátkozraký človek aj v prípade, ak sa rozhodne pre nosenie kontaktných šošoviek. U detí od 6 do 18 rokov zohľadňujeme existenciu rizikových faktorov a pokiaľ možno predpokladať rýchle zhoršovanie vady, informujeme o možnostiach prevencie: režimové opatrenia (dostatok pobytu vonku), ergonómia práce na blízko (vzdialenosť, časté prestávky, osvetlenie) a špeciálne kontaktné šošovky pre spomaľovanie zhoršovania vady.


Objednajte sa na vyšetrenie on-line
Online rezervácia
Top