Príspevky na okuliarové rámy a okuliarové šošovky

Novinka - preplatenie príspevkov na okuliare v očnej optike Fontána

Milí zákazníci, s radosťou Vám oznamujeme, že sa nám od 1.1.2023 podarilo získať zmluvy pre našu očnú optiku so všetkými zdravotnými poišťovňami- VšZP, Dôvera a Union. V praxi to pre Vás znamená, že pokiaľ máte poukaz na okuliare vystavený zmluvným očným lekárom, môžete si na nákup okuliarov z našej optiky uplatniť benefit vo svojej poisťovni. To, aká je výška príspevku a či sa vzťahuje na detské alebo aj dospelácke okuliare sa líši pri každej poisťovni, viď nižšie. Podmienkou je teda podstúpiť vyšetrenie u Vášho očného lekára v jeho zazmluvnenej ambulancii a následne si vybrať u nás okuliare v lehote 30 dní od vyšetrenia. Po uhradení objednávky Vám vystavíme pokladničný doklad, ktorý spoločne s poukazom odfotíte/pošlete/ nahráte do aplikácie Vašej zdravotnej poisťovne.

Je však potrebné Vás upozorniť, že zmluvu s poisťovňami máme ako očná optika, nie ako očná ambulancia. Preto, pokiaľ si prajete využiť uvedené benefity, je potrebné absolvovať očné vyšetrenie u lekárov v ich domovských - zmluvných ambulanciách. V prípade, že Vás zmluvný lekár vyšetrí priamo v našej optike, nárok na benefit bohužiaľ nevzniká. 

Presné podmienky jednotlivých poisťovní s platnosťou od 1.1.2023 sme pre Vás popísali nižšie:

Benefit 50 eur "Zdravé oči" - Poisťovňa Dôvera

 Benefit budú môcť využiť všetci poistenci Dôvery do 18 rokov na okuliarový rám aj okuliarové šošovky (sklá) s hodnotou dioptrie do +4/-4, resp. súčet s cylindrom do +6/-8 dioptrie. 

O príspevok môžete požiadať prostredníctvom mobilnej aplikácie Dôvera alebo cez Elektronickú pobočku MojaDôvera do 30 dní od dátumu očného vyšetrenia. K žiadosti je potrebné priložiť:

 1. poukaz na optickú pomôcku vystavený očným lekárom
 2. doklad o kúpe (pokladničný blok alebo faktúru z očnej optiky

Ako získate príspevok?

 1. Navštívte s dieťaťom očného lekára, ktorý má zmluvu s Dôverou v zazmluvnenej ambulancii.
 2. Lekár vám predpíše poukaz na optickú pomôcku. Poukaz si odfoťte/oskenujte, budete ho potrebovať priložiť k žiadosti.
 3. Nechajte si zhotoviť okuliarový rám/okuliarové šošovky (sklá) v zazmluvnej očnej optike - napr. optika Fontána. 
 4. Najneskôr do 30 kalendárnych dní od dátumu očného vyšetrenia u očného lekára (najneskôr však do 31.12. kalendárneho roka) požiadajte o príspevok cez svoju Elektronickú pobočku    
 5. MojaDôvera alebo v mobilnej aplikácii Dôvera.
 6. Vyplňte požadované údaje a priložte fotku/sken poukazu na optickú pomôcku a doklad o zaplatení pomôcky (pokladničný blok alebo faktúru z optiky). 
 7. Do 90 dní Vám Dôvera uhradí príspevok v maximálnej výške 50 € na bankový účet, ktorý v žiadosti uvediete.

 

Podmienkou získania príspevku na detské okuliare je absolvovanie preventívnej prehliadky u pediatra podľa veku dieťaťa. Túto prehliadku nemusí mať dieťa za sebou v čase podávania žiadosti. Stačí, keď ju absolvuje do 90 dní.

Príspevok 70€ na dioptrické okuliare pre deti od poisťovne Union

Benefit budú môcť využiť všetci poistenci Union do 18 rokov. V rámci Očného balíka môžete využiť príspevok vo výške 70 eur na okuliarové rámy alebo okuliarové šošovky (sklá).

Čo treba splniť?

 • Dieťa musí mať uzavreté zdravotné poistenie v Union zdravotnej poisťovni. Zároveň musí mať uzavreté zdravotné poistenie v Union zdravotnej poisťovni aspoň jeden zo zákonných zástupcov dieťaťa.
 • Dieťa musí byť vo veku 17 rokov vrátane, teda do dovŕšenia jeho 18. narodenín. 
 • Poukaz na okuliare a optickú pomôcku musí vystaviť zmluvný očný lekár na zazmluvnenom pracovisku.
 • Doklad o úhrade okuliarového rámu alebo okuliarových šošoviek musí vystaviť zmluvná optika.    

Ako získate príspevok?

 1. Vyplňte žiadosť a navštívte očného lakára. S vytlačenou žiadosťou navštívte zmluvného očného lekára a požiadajte ho o potvrdenie o predpísaní okuliarov alebo k žiadosti doložte fotokópiu     
 2.  Poukazu na okuliare a optickú pomôcku, ktorý vám vystavil. Vyberte si žiadosť podľa toho, aký máte dátum úhrady na doklade o zaplatení.
 3. Navštívte zmluvnú optiku. Vyhľadajte a navštívte optiku, ktorá má zmluvný vzťah s Union zdravotnou poisťovňou - napr. optika Fontána.
 4. Zašlite žiadosť a doklady poist’ovni Union najneskôr do konca kalendárneho rok.
 5. O príspevok môžete žiadať raz ročne. Kópiu originálu dokladu o zaplatení rámu predložte spolu s riadne vyplnenou žiadosťou na ktoromkoľvek kontaktnom mieste alebo pošlite poštou na   
 6. adresu Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 814 53 Bratislava. Všetko najneskôr do konca príslušného kalendárneho roka.
 7. Počkajte na úhradu príspevku.

Najneskôr do 30 dní dostanete príspevok priamo na účet uvedený vo vašej žiadosti.

Príspevok 100 € na okuliarový rám a sklá pre deti a dospelých vo VŠZP

Poistenci VšZP majú možnosť čerpať bonus až do výšky 100 EUR na doplatky za okuliarové rámy a sklá, ktoré Vám predpíše zmluvný očný lekár. Po absolvovaní a uhradení výkonu, je potrebné podať žiadosť o čerpanie benefitu. Môžete tak urobiť buď v mobilnej aplikácii Peňaženka zdravia, alebo v ePobočke. Žiadosť je možné podať až do 60 dní od úhrady a absolvovania zdravotnej starostlivosti. 

 • Príspevok na rám do 100 EUR pre deti do 18 rokov vrátane, bez obmedzenia výšky dioptrií.
 • Príspevok na rám a okuliarové šošovky pri výške dioptrie nad +4/-4 D pre deti do 18 rokov vrátane.
 • Príspevok na okuliarové šošovky pre dospelých pri výške dioptrie nad +6/-8 D.
 • 100 € na okuliarový rám pre dospelých  pri dioptriách už od +1/-1 D.

Ako získate príspevok?

 1. Stačí byť poistencom VšZP.
 2. Navštíviť zmluvného oftalmológa v zazmluvnenej ambulancii.
 3. Zájsť do zmluvnej optiky VšZP (napr. optika Fontána) a prevziať si vyhotovené okuliare
 4. Požiadať si o preplatenie benefitu v Peňaženke zdravia

 

Autor: Lenka Šamajová
Top