Skryté škúlenie

Trápia Vás ťažkosti s videním potom navštívte očného lekára alebo optometristu, ktorý Vám zistí očnú vadu a predpíše Vám okuliare. Čo keď sa ale stane, že Vám žiadne dioptrie nezistia? Bude Vám oznámené, že okuliare nepotrebujete, ale Vy napriek tomu cítite, že s Vaším zrakom skrátka niečo nieje v poriadku! Pokiaľ u seba pozorujete občas zahmlené nebo dvojité videnie, máte ťažkosti s preostrovaním z diaľky do blízka, robíte chyby v prepisovaní textu alebo sa Vám lepšie číta s jedným okom zavretým, potom možno trpíte skrytým škúlením!

Zakrývacia zkůška k preukazu škúlenia

Dve oči - jeden obraz


Ľudia majú dve oči, ktoré vďaka svojej optike vytvárajú ostrý obraz pozorovaného predmetu v zadnej časti očnej gule, na sietnici. Otiaľ sa obrazová informácia prenáša očným nervom do mozgu, ktorý obidva obrazy spojí v jeden. Za normálnych okolností si vôbec neuvedomujeme, že by obrazy boli dva. Obraz je jeden, avšak vďaka tomu, že pochádza z dvoch očí, dokážeme vidieť priestorovo, dobre odhadujeme vzdialenosť a môžeme si užívať sledovanie 3D filmov.

 

Aby všetko mohlo správne fungovať, musia sa však očné osy oboch očí pretnúť v sledovanom bode. To znamená, že obidve oči sa musia zároveň pozerať na rovnaké miesto. Pokiaľ tomu tak neni, jedno oko tzv. zabieha a človek škúli. Škúlenieje väčšinou dobre znateľné a títo ľudia sú sledovaní už v detstve. 

Červeno-zelený Schoberov test k preukazu skrytého škúlenia.

Nástrahy skrytého škúlenia


Existujú však také prípady, kedy sa očné osy síce pretínajú v sledovanom predmete, ale na úkor neprimeranej záťaže očných svalov. A práve tieto stavy sú označované ako tzv. skryté škúlenie (heterofória). Pomenovanie “skryté” znamená to, že pri bežnom pozeraní neni žiadna odchýlka viditeľná, človek neškúli. Pri pozeraní každým okom zvlášť sa ale zistí, že očné osy majú tendenciu sa buď nedostatočne zbiehať, alebo sa naopak zbiehajú príliš. V oboch prípadoch jespontánne nastavenie očných os chybnéa úpravu musia vykonávať očné svaly. Schopnosť očných svalov vysporiadať sa so zvýšenou záťažou je veľmi idividuálna. Niektorí ľudia preto majú veľkú skrytú úchylku, ale nikdy žiadne ťažkosti nepocítia. Iní ľudia môžu mať naopak ťažkosti aj pri relatívne malej úchylke. 

Preto sa pri určovaní skrytého škúlenia meria nielen veľkosť úchylky, ale aj schopnosť Vášho zrakového systému vyporiadať sa s úchylkou, tzv. “fúzna rezerva”.

Pokiaľ sa preukáže, že Vaše ťažkosti sú spôsobené skrytým škúlením, hľadá sa najvhodnejšie riešenie. Niekomu pomáhajú okuliare so špeciálnymi, tzv. prizmatickými dioptriami. Tieto dioptrie upravujú pozíciu obrazu tak, že znižujú zátaž očných svalov. Pri iných prípadoch sa doporučuje zrakový tréning, kedy sa posiluje schopnosť očných svalov vysporiadať sa s úchylkou.


Autor: Michal Krasňanský, M.Sc.
Top