Liečba tupozrakosti závisí na príčine aj veku

Tupozrakosť (latinsky amblyopia) je očná vada, ktorá sa zásadne odlišuje od klasickej ďalekozrakosti alebo krátkozrakosti. Podkladom bežných očných vád je nesprávna lámavosť oka a tento stav možno ľahko napraviť okuliarovými alebo kontaktnými šošovkami. Pri tupozrakosti naopak môže byť oko po optickej stránke úplne v poriadku, ale zlyháva prenos informácií do centra videnia v mozgu.

tupozrakosť vznik

Videnie postihnutého oka je potom neostré, málo kontrastné, podobne ako napríklad nekvalitný obrázok na obrazovke. Pretože videnie postihnutého oka je úplne iné, ako videnie zdravého oka, sú narušené tzv. binokulárne funkcie (tj. funkcia na ktorej sa podieľajú obidve oči). Tou najvýraznejšou je porucha priestorového videnia. Pacienti majú problémy s odhadovaním vzdialenosti, presnou orientáciou v priestore, s loptovými hrami, riadením automobilu a nemôžu sledovať 3-D filmy.

Príčiny vzniku tupozrakosti

Tupozrakosť môže vzniknúť kedykoľvek od narodenia až do cca 6 roku života. V tomto období sa totiž celý zrakový systém ešte len vyvíja a obidve oči sa vzájomne učia správne spolupracovať. Pokiaľ v tomto, tzv. kritickom období, začne zrakové centrum v mozgu prijímať iný obraz z pravého a ľavého oka, potom je veľké riziko vzniku tupozrakosti. 

tupozrakosť graf

Typickou príčinou sú rôzné dioptrie na pravom a ľavom oku, alebo rôzny smer pohľadu pravého a ľavého oka pri škúlení. Najvyššie riziko potom predstavujú závažné poruchy videnia jedného oka, ktoré vznikajú skoro po narodení, ako napr. vrodený šedý zákal, ochabnutie  a pokles horného viečka, alebo krvácanie do vnútorného priestoru očnej gule.

Liečba tupozrakosti 


Liečba amblyopie závisí od toho, aká pričina ju vyvolala a na veku, kedy sa začně liečba. Všeobecne platí, že čím skôr sa liečba začne, tým je väčšia nádej na úplne vyliečenie. Až do nedávnej doby pritom platila v našej zemi dogma o hraničnom veku pre liečbu tupozrakosti 8-10 rokov. Najnovšie výskumy zo svetových pracovísk však ukazujú, že amblyopia môže byť aspoň čiastočne vyliečená kedykoľvek v živote. Hoci vo vyššom veku a dospelosti je potreba použiť inú formu cvičenia. Zatiaľ čo u detí do 6 rokov je veľmi účinné prelepovanie zdravého očká okluzórom a cvičenie oslabeného očká napríklad pri maľovaní alebo stavaní, v dospelosti je potrebné využívať zložitejšie a komplexnejšie metódy cvičenia.

hypermetropie a tupozrakosť

Ako odhaliť tupozrakosť? 


Pre úspešnosť liečby je zásadné začať čo najskôr, akonáhle začnú pôsobiť faktory vzniku. To znamená čo najskôr odhaliť vrodenú očnú vadu, škúlenie, alebo rozdielne dioptrie medzi očami. Zatiaľ čo vrodené očné vady sa štandardne zisťujú u novorodencoch hneď v pôrodnici, u väčších detí je zodpovednosť na rodičoch a detskom lekárovi. Je preto dôležité, aby si rodičia u svojich detí pozorne všímali postavenie ich očí. Pokiaľ dieťa škúli aj po dovŕšení prvého roku života je potreba upozorniť detského lekára. Podobne ak si u dieťaťa všimnete, že si často žmolí oči, máva ich začerveňané, alebo jedno oko priviera, je vhodné nechať oči skontrolovať. Tiež časté zakopávanie, narážanie do vecí, zdanlivá nešikovnosť alebo nakláňanie hlavičky na jednu stranu môžu byť príznaky očnej vady.


Typické prejavy tupozrakosti: 

  • šúchanie alebo žmúrenie očí
  • pálenie a začervenanie očí
  • časté zakopávanie, narážanie do vecí
  • naklánanie hlavičky na jednu stranu, privieranie jedného oka

Ak vyšetrenie preukáže prítomnosť niektorého z rizikových faktorov pre vznik tupozrakosti, je potrebné ihneď začať konať. Cvičenie nie je rozumné odkladať, až bude dieťa väčšie, pretože vada sa iba viac zafixujeCharakter cvikov aj spôsob oklúzie (zalépania) očka je možné vždy prispôsobiť veku dieťaťa. U menších detí sa očká rýchlejšie “zlepšujú” a výsledky sú trvalejšie. Čím skôr s liečbou začnete, tým lepšie.

Najzložitejšie je na začiatku liečby zvyknúť si na režim zakrývania zdravého očká a pravidelné cvičenie oslabeného oka. V optike Fontána chceme všetkým rodičom, ktorých deti sú ohrozené tupozrakosťou čo najviac pomôcť. Preto sme v spolupráci so skúsenou detskou očné lekárkou MUDr. Zuzanou Cagalovou pripravili praktickú príručku o tupozrakosti "Zrakový denník piráta Maťa". V brožúrke nájdete okrem vysvetlenie podstaty vady aj mnoho praktických návodov na domáce cvičenie.


Autor: Mgr. Jitka Krasňanská, Ph.D.
Top