Fabosleposť (daltonismus)

Farbosleposť (odborne daltonizmus) je porucha farebného videnia ľudského oka. Jej medicínsky názov je odvodený od mena anglického prírodovedca Johna Daltona, ktorý touto poruchou sám trpel a v roku 1794 ju vedecky opísal. Percentuálne sa farbosleposť vyskytuje približne u 8 až 9 % našej populácie. Fabosleposť je dedičná a o veľa častejšej postihuje muže. O farbosleposti sa veľmi nehovorí. Väčšina z nás vie, že existuje, ale už málokto vie, že farboslepý je pomaly každý desiaty muž. 

Ako vidia farboslepí? 

Keď zatvoríme oči, môžeme si predstaviť, aké to je, byť slepý. Ale aké to je byť farboslepý? Môže to byť rôzne. Farbosleposť má niekoľko typov podľa toho, akú farbu človek nevníma. Veľmi zriedka sa vyskytuje farbosleposť na všetky farby (čiernobiele videnie). Najčastejším prípadom je neschopnosť farboslepých rozlíšiť nejakú konkrétnu farbu, zatiaľ čo ostatné farby od seba odlišujú bez problémov. U väčšiny farboslepých ide o takzvanú červeno-zelenú farbosleposť , keď postihnutí jedinci nie sú schopní od seba rozlíšiť zelenú a červenú farbu a vidia ju rovnako. Oveľa menej častá až vzácna je farbosleposť na modrú farbu. Existuje aj farbosleposť čiastočná, keď je rozpoznávanie niektorých farieb sťažené. V takýchto prípadoch hovoríme o tzv. -anomálii. Samotný proces vnímania farby majú na svedomí špecializované bunky na sietnici, tzv. čapíky. Ľudské oko má pritom tri druhy týchto čípkov, keď každý je najviac citlivý na konkrétnú vlnovú dĺžku svetla. Pretože farba, tak ako ju vnímame, ja daná práve vlnovou dĺžkou, pak sa postihnutí niektoré skupiny čapíkov prejaví zhoršeným vnímaním príslušnej farby.

Preto existuje porucha vnímania červenej farby (protanomália), zelenej farby(deuteranomália), alebo modrej farby(tritanomália).


Ako vidia farboslepí?

Protanomália/protanopia - chýbajú alebo sú postihnuté čapíky rozoznávajúce svetlo dlhej vlnovej dĺžky (teda červenú). Zelená aj červená je teda rozoznávaná ako žltohnedá pomocou čapíkov rozoznávajúcich svetlo stredných vlnových dĺžok (zelenú). Tieto čapíky však nie sú schopné poriadne rozoznávať svetlo dlhej vlnovej dĺžky, takže červené odtieňe sa protanopovi javia menej jasné, sú akoby stlmené. Napríklad tmavšia červená sa mu javí ako čierna, i keď tmavšia zelená (pôvodne rovnako jasná ako tá červená) je vnímaná ako žltohnedá.

Deuteranomália/deuteranopia - chýbajú čapíky rozoznávajúce svetlo strednej vlnovej dĺžky (teda zelenú). Táto porucha je veľmi podobná protanopii, jediný rozdiel je v tom, že červenocitlivé čapíky nemajú so svetlom stredných vlnových dĺžok problémy, takže medzi rovnako jasnou červenou a zelenou nebude deuteranop vidieť žiaden rozdiel.

Tritanomália/tritanopia - chýbajú čapíky rozoznávajúce svetlo krátkej vlnovej dĺžky (teda modrú). Modrá je vnímaná zelenocitlivými čapíkmi, ale - podobne ako pri protanopii - tieto nedokážu zachytiť svetlo kratších vlnových dĺžok, takže tmavomodrá a fialová zostávajú nerozpoznané. Žltá je vnímaná ako svetloružová. Modré aj zelené odtiene sú vnímené ako odtiene tyrkysovej. Táto porucha je veľmi vzácna vo svojej dedičnej forme, občas sa ale vyvinie ako následok choroby (napríklad zeleného zákalu).


Obmedzenia a liečba


Najväčší obavou všetkých farboslepých je to, že nedostanú vodičský preukaz. Naviac je farbosleposť bohužiaľ častejšia u mužov, ktorí takéto obmedzenie znášajú zle. Často sa na porušený farbocit príde práve až na kontrole zraku pred nástupom do autoškoly. Dokonalý farbocit sa vyžaduje aj v rade profesií, kde by zámena farieb mohla byť nebezpečná. Farboslepí chlapci potom nemôžu byť prijatí na elektrotechnické, energetické alebo dopravné školy.

Obmedzenia a liečba

Farboslepost je vrodená vada a úplne sa jej zbaviť nedá. Avšak určité možnosti aspoň čiastočného zlepšenia videnia existujú. Dnes sa skúša použitie špeciálne sfarbených kontaktných a okuliarových šošoviek, ktoré umožnia kvalitnější rozlíšenie farieb. Vďaka nim potom človek môže napríklad získať vodičský preukaz, alebo sa venovať svojmu vysnívanému povolaniu.

Test farbocitu

Farbosleposť sa dá otestovať pomocou takzvaného Ishiarovho testu. Test obsahuje niekoľko obrazcov a úlohou je prečítať číslo alebo písmeno zložené z farebných bodiek obklopených bodkami inej farby. Tento test si môžete vyskúšať spraviť aj sami priamo tu http://enchroma.com/test/instructions/.
Alebo nás navštívte v optike Fontána, kde Vám Vaše farebné videnie radi odborne vyšetríme. 

Autor: Mgr. Jitka Krasňanská, Ph.D.
Top