Ajurvédské dierkované okuliare - a čo ste o nich asi nevedeli.

Dierkované alebo Ajurvédske okuliare sú čierne plastové okuliare, ktoré majú namiesto dioptrických skiel len plastovú fóliu s drobnými dierkami. Napriek relatívne nízkej cene toho sľubujú veľa - okrem okamžitého ostrého videnia bez skreslenia aj dlhodobé zlepšenie zraku a tréning očných svalov. Opis znie lákavo a mnoho našich zákazníkov neváha si Ajurvédske okuliare zaobstarať a nadšene na sebe vyskúšať, alebo dokonca na svojich deťoch.To, že sa jedná o podvod a že očiam naopak škodia si uvedomí len málokto.

Princíp dierkovaných okuliarov

Princípom všetkých dierkovaných alebo Ajurvédskych okuliarov je jednoduchý optický efekt - tzv. stenopeická štrbina. Dierka malého priemeru sa postaví do cesty optickým lúčom a clona zastaví všetky lúče, ktoré prebiehajú vo väcšej vzdialenosti od optickej osi. Prakticky prepustí iba osové lúče, teda lúče z toho smeru pohľadu, kam sa človek pozerá - z malej plochy zorného poľa. Všetky ostatné lúče okolo clona odreže.

U ľudí s dioptrickou chybou sa totiž práve tieto periférne - okrajové lúče podieľajú na vzniku neostrého obrazu. Kým osový lúč dopadne presne na rovinu sietnice oka a je tak videný ostro, všetky okrajové lúče dopadnú buď pred (u krátkozrakosti - myopia) alebo za rovinu sietnice (u ďalekozrakosti - hypermetropia) prípadne kombinovane u astigmatizmu.

Na sietnici okolo centrálneho ostrého bodu vzniká rozmazaný flak, ktorý je tým väčší a zahmlenejší, čím má človek komplikovanejšiu dioptriu. Ak teda okrajovým lúčom zamedzíme vstup, zobrazí sa na sietnici len centrálny relatívne ostrý bod. Očný lekár alebo optometrista môže použiť dierkovú clonu ako jednoduchú a rýchlu diagnostickú pomôcku k tomu, aby odlíšil či zlé videnie u pacienta spôsobuje dioptrická vada alebo vážnejší očny problém. Ak sa obraz pohľadom cez clonu zaostrí, väčšinou pomôžu pacientovi okuliare, ak obraz zostane rozmazaný aj pri pohľade cez dierku, potom býva príčinou buď zložitejšia očná vada alebo choroba vnútorných štruktúr oka.

Zobrazenie cez dierkovanú clonu

Dierkované okuliare prakticky využívajú rovnaký princíp len s tým rozdielom, že dierok majú viac tak, aby človek obsiahol väčšiu oblasť zorného poľa. Treba si ale uvedomiť, že obraz videný cez dierku je síce ostrejší, než úplne bez okuliarov, ale celkom ostrý stále nie je a to ani v rozmedzí spomínanej malej plochy. Jeho okraje sú tmavé a rozmazané. To je spôsobené difrakciou (ohybom) svetla, ktorý nastáva vždy pri priechode svetla veľmi úzkym otvorom. Rušivá difrakcia sa navyše násobí pri väčšom množstve otvorov blízko seba. Výrobcovia Ajurvédských okuliarov síce sľubujú, že na tento rušivý vplyv si treba zvyknúť a že po dlhšej dobe už oči prestanú "mriežku" vnímať vďaka fyziologickému efektu tzv. laterálnej inhibície (postranný útlm). Laterálna inhibícia je neurofyziologický efekt, kedy sa nám pri pohľade na rozhraní tmavých a svetlých plôch zdá, že plocha susediaca s tmavým bodom je ešte tmavšia, a naopak plocha susediaca so svetlou časťou ešte svetlejšia. Ak by sa ideálne uplatnila aj pri pohľade cez dierkované okuliare, mal by človek po čase vnímať otvory ako väčšie a čiernu mriežku medzi dierkami ako menej výraznú.

Skutočnosť je ale taká, že toto prispôsobenie je vždy narušené každým žmurknutím. Takže ak človek žmurká, k trvalej adaptácii na také videnie nemôže nikdy dôjsť.

Klamlivé trvdenie o tréningu akomodácie

Predajcovia navyše uvádzajú, že okuliare sú určené pre pravidelný tréning ciliárneho svalu a tým oko smerujú k správnej činnosti. Ciliárny sval je tvorený zväzočkami svalových vlákien, ktoré sa aktivujú automaticky pri pohľade do blízka. V okamihu stiahnutia umožní očnej šošovke jej vyklenutie a tým aj zvýšenie dioptrickej sily a zaostrenie na blízko. U mladých ľudí a očí tento sval väčšinou pracuje bez problémov. V niektorých prípadoch môže byť jeho činnosť oslabená - ide o poruchy typu akomodačnej insuficencie a tu sa pre nápravu vykonáva zrakový tréning zameraný priamo na akomodáciu.

Oveľa častejší je však problém so zaostrovaním po 40. roku života. Ten sa objavuje bez výnimky u každého človeka a je daný prirodzeným znížením pružnosti očnej šošovky. Očná šošovka totiž s vekom žltne a stáva sa tvrdšia. To má za následok, že ani pri správnom stiahnutí ciliárneho svalu sa šošovka nevyklene dostatočne. Nedostatočné zaostrenie na blízko sa napravuje okuliarmi na čítanie. Dierkované okuliare nemajú možnosť napraviť stuhnutie očnej šošovky vo vnútri oka. A ani u mladých ľudí nevyvolávajú zvýšenie akomodácie a teda žiadnym spôsobom neovplyvňujú činnosť ciliárneho svalu a netrénujú akomodáciu.

Schéma ciliárného svalu a princi zaostrovánia šošovky

Ďalšie svaly, ktoré by mali dierkované okuliare údajne trénovať sú vonkajšie očné svaly -teda tie svaly, ktoré sa upínajú na očnej guli zo strán a umožňujú očné pohyby. Tieto svaly má zmysel cielene trénovať u detí postihnutých škúlením pri poruchách ich funkcie pred a často po operácii škúlenia. Používajú sa na to pomôcky ako je napríklad svalový trenažér alebo digitálne tabule, kde sa rozsvecujú signály v rôznych miestach zorného poľa - pohyby však musia byť podstatne väčšie, než tie, ktoré vykonáva oko pri pohľade cez obmedzenú veľkosť zorníkov v plastových okuliaroch. Prípadne sa trénujú souhybné pohyby očí - napríklad stáčanie očí k sebe (konvergencia). Pozeranie cez dierkované okuliare nijako netrénuje ani neprecvičuje očné svaly. Pohyby, ktoré oko musia vykonávať aby človek videl do daného smeru sú malé a nie sú cielene nastavené podľa potreby. Viac sa uplatňuje pohyb hlavy a krku, takže výsledkom môže byť naopak preťaženie kývačou a zdvíhačou hlavy následkom neprirodzených pohybov.

Vonkajšie svaly oka


  • Používanie okuliarov nevedie k dlhodobému zlepšeniu zraku.
  • Dierkované okuliare nelieči ani nevykonávají žiadnú korekciu očnej vady
  • Dierkované okuliare nie sú adekvátnou náhradou za dioptrické okuliare ani kontaktné šošovky
  • Neprocvičují vnútorne ani vonkajšie očné svaly ani netrénujú akomodáciu.

Použitie okuliarov nie je doporučované odborníkmi v očnom lekárstve, okuliare nie sú schválené ako zdravotnícka pomôcka Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv a proklamavané výsledky na zlepšenie zraku neboli nikdy preukázané klinickými štúdiami. Pokiaľ chcete svojom očiam skutočne pomôcť, objednajte sa na vyšetrenie zraku k našim optometristům alebo očným lekárom do optiky Fontána.


Objednajte sa na vyšetrenie on-line
On-line rezervácia


Autor: Mgr. Jitka Krasňanská, Ph.D.
Top