Očné príznaky koronavírusu

O tom, že nový koronavírus je schopný vyvolať zápal nielen v dýchacích cestách, ale aj v očných spojovkách, sme písali v jednom z našich predchádzajúcich článkov. Teraz, s niekoľkotýždňovom odstupom, sa z ďalších štúdií dozvedáme aj to, ako sa koronavirový zápal spojiviek prejavuje.

Prejavy koronavírusu na oku od bežného zápalu spojoviek nerozoznáte

Prekrvenie, teda naliatie drobných cievok na povrchu oka výrazne červenú krvou a to hlavne v dolnej časti oka (bližšie spodnému viečku), opuch viečok a okolia oka, zúženie očnej štrbiny a výrazné slzenie alebo riedky priehľadný výtok. To boli najčastejšie spomínané očné príznaky u 12 zo 38 pacientov sledovaných v Číne počas februára 2020 1.
Zo 12 COVID-19 pozitívnych pacientov s očnými príznakmi, mali 4 len mierne prejavy COVID-19, 2 stredné a 6 malo kritický priebeh ochorenia. U jedného pacientov s kritickým priebehom choroby sa slzenie objavilo ako úplne prvý príznak infekcie novým koronavirom.

zarudnutie spojoviek ako jeden z príznakov očné infekcie koronavirem

Spomínaná štúdia je nezvyčajná tým, že uvádza očné prejavy u pomerne vysokého počtu pacientov - 12 z 38, teda takmer u každého 3. chorého (31,6%). Väčšina ostatných prác totiž uvádza výskyt zápalu spojiviek v rozmedzí od 0,3% do 5%. Otázkou je, či boli vyjadrené očné príznaky skutočne na podklade koronavirové infekcie, alebo či mali inú príčinu (alergie, toxické podráždenie alebo iný vírusový pôvod).

Testovanie na koronavírus zo sĺz

Predpokladá sa, že jednoznačnú odpoveď prináša testovanie sĺz - teda preukaz prítomnosti vírusovej RNA v slzách. Ak je koronavírus prítomný v bunkách očné spojivky alebo rohovky, potom v akútnej fázi infekcie dochádza k bunkovej smrti a k lýze (rozpadu) napadnutých buniek. Vírusové komponenty sa tak uvoľní do sĺz a mali by byť detekovateľné prostredníctvom testov RT-PCR (reťazová polymerázová reakcia).

V spomínanej štúdii RT-PCR test potvrdil prítomnosť koronavírusu v slzách iba u 2 z 12 symptomatických pacientov. Lenže, ani to nie je celkom vypovedajúce. Vzorka sĺz, ktorá sa odoberá je veľmi malá, lepšiu výpovednú hodnotu by mala vzorka priamo zo spojivky (to je však náročnejšie technicky a navyše by to traumatizovalo vážne chorých pacientov). Navyše je možné, že nukleotidy vírusu je možné detekovať v slzách len počas relatívne krátkej doby, kedy dôjde k masívnemu rozkladu vírusom napadnutých buniek. Kedže u všetkých týchto pacientov sa testovalo iba raz, je možné, že to bolo v čase, keď vírus už nebol v slzách prítomný.
Testy na koronavírus zo sĺz A: vatová tyčinka pre odber sĺz z oka B: transportné médiumOpakované testovanie sĺz, konkrétne 3 razy, počas 3. až 20. dňa klinického priebehu ochorenia, vykonávali v inej štúdii u 17 pacientov v Singapure2.
Tu odoberali vždy vzorku z nosa a hrdla a navyše vzorku sľz tak, aby mohli sledovať, či súvisí prítomnosť koronavírusu v dýchacích cestách s potenciálnou infekciou oka. U žiadneho zo 17 pacientov na začiatku testovania neboli prítomné očné príznaky. Len u jedného pacienta sa 12. deň choroby objavilo začervenanie a opuch spojiviek.
Koronavírus pritom spoľahlivo preukázali počas prvých 2 týždňov choroby na vzorkách z nosa a krku, no nie na vzorkách zo sĺz. A to dokonca ani u pacienta s očnými príznakmi. Pri tomto pacientovi bola však vzorka sľz odobraná len prvý deň pri objavení začervenanie oka a ďalšie dni už slzy testované nemal. Aj táto štúdia má svoje limity dané najmä malým počtom testovaných (17) a skutočnosťou, že vzorky boli odoberané na rôzne materiály (slzy na filtračný papier používaný pri Schirmerově teste na slzenie) a obaja testy vykonávané v rôznych laboratóriách.

Naopak český server nedávno zverejnil pozorovanie z Talianska, kde údajne u 65-ročnej ženy identifikovali koronavírus v oku až 3 týždne od objavenia sa prvých príznakov koronovirové nákazy. Aj toto je jeden z možných scenárov vzhľadom k tomu, že obvyklá doba vyliečenia vírusového zápalu spojoviek je 1-2 týždne. No infekcia oka môže vzniknúť aj kedykoľvek v priebehu infekcie v dýchacích cestách. Navyše, ak sa v liečbe využijú kortikosteroidy v kvapkách pre zmiernenie príznakov, doba liečby sa predlžuje na 3 - 4 týždne.

Je riziko očné nákazy koronavírusom reálne alebo sa preháňá?

Prípady očných prejavov pri nákaze koronavírusy pribúdajú zo všetkých kútov sveta. Jedná sa však väčšinou o ojedinelé prípady, čo komplikuje relevantný výskum.


No vieme už to, že receptory potrebné pre vstup koronavírusu do buniek ACE-2 sa nachádzajú aj na očnom povrchu v epitelových bunkách spojovky a rohovky, hoci sú tu zastúpené v oveľa menšom počte, než je tomu v pľúcnych alveolách, v tenkom čreve a v obličkách3.

Tiež väzbová schopnosť koronavírusu k epiteliám spojovky a rohovky je výrazne nižšia v porovnaní s bunkami dýchacieho systému. Zdá sa tiež, že autoinfekce oka prostredníctvom rozšírenia vírusu cez nosový slzovod do oka je skôr výnimočná, no nie je vylúčená. Častejšie sa zrejme vyvinie zápal spojiviek na základe priameho kontaktu očné spojivky s vysokou koncentráciou vírusov v prostredí.
Príznaky sú podobné iným vírusovým zápalom spojiviek, teda slzenie, začervenanie a opuch oka, ktorý začína väčšinou na jednom oku a v priebehu niekoľkých dní postihuje aj oko druhé. Liečba očné infekcie je iba symptomatická a spočíva v časté aplikácii studených
umelých sĺz bez konzervačných látok (kvapiek s obsahom zvlhčujúce látky kyseliny hyalurónovej), vyhýbanie sa svetlu, a v kľudovom režime.


Referencie: 

1) Wu P, Duan F, Luo C, et al. Characteristics of Ocular Findings of Patients With Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in Hubei Province, China. JAMA Ophthalmol. Published online March 31, 2020. doi:10.1001/jamaophthalmol.2020.1291, https://jamanetwork.com/journals/jamaophthalmology/fullarticle/2764083

2) Assessing Viral Shedding and Infectivity of Tears in Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Patients, Seah, Ivan Yu Jun et al., Ophthalmology, Volume 0, Issue 0, https://www.aaojournal.org/article/S0161-6420(20)30311-0/fulltext

3) Sun, C.; Wang, Y.; Liu, G.; Liu, Z. Role of the Eye in Transmitting Human Coronavirus: What We Know and What We Do Not Know. Preprints2020, 2020030271 (doi: 10.20944/preprints202003.0271.v1)

Autor: Mgr. Jitka Krasňanská, Ph.D.
Top