Je možné nakaziť sa COVID-19 cez oko?
Dátum: 30. 3. 2020 starostlivosť o oči

Vzťah koronavírusu a ľudského oka je v súčasnosti veľmi diskutovaný, no v skutočnosti zostáva v rade ohľadov nejasný. Mnoho prezentovaných údajov sa zakladá na špekuláciách a tak môžu nielen lekári, ale aj pacienti alebo nositelia kontaktných šošoviek narážať na rozporuplné informácie a odporúčania ohľadom bezpečného správania vo vzťahu vírusu a oka.

Aby sme Vám priblížili aktuálne znalosti relevantne, budeme vychádzať zo základného overeného faktu:

"Nový koronavírus SARS-CoV je schopný infikovať spojovky ľudského oka"

Úplne rovnako, ako môžete dostať alergický zápal spojoviek, bakteriálny zápal sprevádzaný žltým hnisavým sekrétom, tak môžete dostať zápal spojoviek koronavírusový. Klinický obraz koronavírusového zápalu bude pre Vás ako pacienta veľmi podobný "bežnému" zápalu - oko bude začervenané, bude Vás rezať, môže výrazne slziť. Očný lekár pri vyšetrení uvidí tzv. folikulárnu reakciu, tj. vznik malých uzlíčkov na sliznici spojoviek, čo je typická odpoveď oka na akýkoľvek iný vírusový zápal. To, že sa jedná skutočne o koronavírusový zápal možno dokázať tak, že sa odoberie vzorka sĺz z takto postihnutého oka a tá sa otestuje na prítomnosť protilátok SARS-CoV-2. Je to podobné, ako testovanie protilátok z krvi, ale s tým, že vzorka sĺz je veľmi malá a prítomnosť protilátok môže byť veľmi časovo premenlivá.

V každom prípade existuje relevantná štúdia 1 z Číny tohto roku, ktorá skutočne preukázala prítomnosť protilátok na koronavírus v slzách chorého pacienta. Tento pacient mal celkové príznaky COVID-19 a zároveň v čase odberu vzorky sĺz mal aj známky zápalu spojoviek. V spomínanej štúdii všetkých ostatných 29 chorých pacientov, ktorí nemali očné problémy, nemali ani prítomné protilátky na koronavírus vo svojich slzách.


Z uvedenej štúdie plynie záver, že slzy pacientov pozitívnych na COVID-19 s prejavom zápalu spojoviek sú s vysokou pravdepodobnosťou infekčné a to aj v čase, keď sa zatiaľ neobjavili žiadne z celkových príznakov (slabosť, horúčka, respiračné ťažkosti).


Prenos koronavírusu do oka

Vieme teda, že koronavírus dokáže infikovať očné spojovky. Teraz nastáva otázka, akým spôsobom sa vírus do spojovky dostane. Tu jasná odpoveď stále chýba a ponúkajú sa 3 možné hypotézy:

1) Autoinfekcia cez nosový slzovod

Prvou možnosťou je to, že sa vírus jednoducho rozšíri z nosnej sliznice infikovaného človeka do jeho oka nosným slzovodom. Cestu má otvorenú vďaka existencii reálneho prepojenia - slzovod je totiž chodbička, ktorá spája nos so slzným kanálikom a očnými bodmi na vnútorných stranách viečok.
To je tiež dôvod, prečo sa ľuďom s akýmkoľvek iným ochorením alebo aj nádchou neodporúča nosiť kontaktné šošovky.

2) P
renos hematogénnou cestou do slznej žľazy

Druhou možnosťou je opäť autoinfekcia, rozšírenie z dýchacích ciest chorého človeka, ale tentoraz hematogénnou cestou. To znamená krvou do slznej žľazy, kde sa vírus replikuje a dostane sa tak do jej sekrétov, ktorými je vodná zložka sĺz.

3) Vzdušnou cestou uchytením infikovaných kvapôčok na spojovke

Tretí mechanizmus už vyvoláva väčšie obavy. Predstavuje totiž spojovky (pomerne veľkú a exponovanú plochu) ako potenciálnu bránu infekcie.


O možnosti infekcie koronovírusom prostredníctvom exponovaných očných spojoviek sa začalo hovoriť po zverejnení skúsenosti čínskeho lekára Wanga 2, ktorý 22.1.2020 po návšteve Wuhan ochorel COVID-19 napriek tomu, že bol kompletne chránený - teda okrem očí. Čoskoro po expozícii vysokej dávke vírusov 
medzi chorými pacientmi sa u neho objavil vírusový zápal spojoviek a následne prepukla COVID-19 s typickými respiračnými príznakmi.

Ide o neoficiálnu správu, bez vedeckého podkladu, ktorý sa pri tejto forme prenosu stále ešte len hľadá. Do tejto chvíle nám však vedecky podložený mechanizmus prenosu vírusu infikovanými kvapôčkami do spojovky chýba. Čo sa ale vie je, že nový koronavírus používa pre svoj vstup do buniek tzv. ACE2 receptory, ktoré sú súčasťou tzv. renín-angiotenzínového systému. Renín-angiotenzín ovplyvňuje celý rad reakcií v ľudskom tele, a vysoká koncentrácia týchto receptorov je v pľúcach. V oku sú ACE2 receptory tiež. V súčasnej chvíli ich však máme potvrdené len v komorovej vode, čo je tekutina vo vnútri oka, nie v spojovke. V komorovej vode sa tieto receptory už dlhšiu dobu skúmajú v súvislosti s vysokým vnútroočným tlakom a liečbou zeleného zákalu. V spojovke sa však tieto receptory zatiaľ nepotvrdili - čo ale neznamená, že tam nie sú.

rozloženie receptorov pre vírusy chrípky na oku a dýchacích cestách, z článku: Ocular Tropism of Respiratory Viruses

Pri iných vírusoch, napríklad vírusu chrípky vieme, že receptory, ktorými vírus prestupuje do buniek sa nachádzajú ako v spojovke, tak v rohovke a dokonca aj vo vnútorných štruktúrach oka 3. U inej skupiny koronavírusov zase vieme, ako sa dostávajú a následne infikujú očné štruktúry napríklad u mačiek a myší 4. U týchto zvierat boli pozorované veľmi rôznorodé prejavy očnej infekcie - od zápalu spojoviek, cez zápaly vnútorných štruktúr oka (sietnice a živnatky) až po zápal zrakového nervu.


Nový koronavírus SARS-CoV je ešte veľmi mladý a jeho presný vzťah k očným štruktúram nie je zďaleka preskúmaný. V čase zúriacej pandémie nám nezostáva, než radšej počítať s tými najvážnejšími hypotézami a chrániť sa v maximálnej miere.

Čo to znamená v praxi pre odborníkov a pre pacientov?


1) Slzy považujeme za rovnako infekčné, ako kvapôčky z nosa či úst.

Z toho dôvodu dočasne omezujeme v našej vyšetrovni niektoré vyšetrenia na kontaktné šošovky, pri ktorých dochádza k výraznému slzeniu očí. Preventívne rušíme aj vyšetrenie vnútroočného tlaku bezkontaktným tonometrom, kedy pri fúknutí vzduchu na povrch oka vzniká aerosól s rozptýlenými kvapôčkami sĺz a potenciálne aj vírusu. Tento aerosól sa môže voľne vznášať za prístrojom aj niekoľko hodín a následne by sa mohol nakaziť každý ďalší pacient, ktorý sa sem posadí.


2) Zápal spojoviek nejasného pôvodu musíme teraz tiež považovať za potenciálny prejav COVID-19.

Preto odporúčame odložiť aj plánované očné vyšetrenie, ak sa u vás v posledných 14 dňoch objavilo podráždenie, začervenanie alebo slzenie očí.

3) Musíme chrániť spojovky i rohovku. 

Preto pri vyšetrovaní používame okuliare alebo ochranný štít. Ak lekári v exponovaných priestoroch potrebujú korekciu očnej vady, javí sa ako najbezpečnejšia voľba kontaktné šošovky a tesne priliehajúce ochranné okuliare. Klasické dioptrické okuliare, ktoré netesnia zo strán poskytujú len čiastočnú ochranu. Vo veľmi rizikových podmienkach s vysokou koncentráciou vírusu nemusia postačovať. 

O tom, ako nosiť kontaktné šošovky v období pandémie si prečítajte v ďalšom našom článku tu.

Referencie:

1)  Xia J, Tong J, Liu M, et al. Evaluation of coronavirus in tears and conjunctival secretions of patients with SARS-CoV-2 infection. J Med Virol. February 26, 2020. [Epub ahead of print]

2) Dai X, Peking University Hospital Wang Guangfa disclosed treatment status on Weibo and suspected infection without wearing goggles. Jan 22, 2020

3) Belser JA, Rota PA, Tumpey TM. Ocular tropism of respiratory viruses. Microbiol Mol Biol Rev. 2013;77(1):144–156. doi:10.1128/MMBR.00058-12

4) Seah I, Agrawal R. Can the coronavirus disease 2019 (COVID-19) affect the eyes? a review of coronaviruses and ocular implications in humans and animals. Ocul Immunol Inflamm. 2020;16:1-5.Autor: Mgr. Jitka Krasňanská, Ph.D.
Top