OCT vyšetrenie pri tvrdých šošovkách

OCT vyšetrenie očného pozadia je dnes už realtívne bežné a je nenahraditeľné v diagnostike mnohých očných chorôb. Naopak variant OCT vyšetrenia pre predné štruktúry oka sa dostáva do popredia až v posledných rokoch. Toto, takzvané predne-segmentové OCT, prináša nesmierny úžitok najmä pri aplikácii tvdých kontaktných šošoviek.


Pre pacientov s keratokónusom sú tvrdé kontaktné šošovky často jedinou možnosťou, ako môžu znovu dosiahnuť plnohodnotného videnie. Tvrdé šošovky sú schopné preklenúť nerovnosti rohovky a vytvoriť nový, hladký povrch pre ostré optické zobrazenie. Ak však nie sú tvrdé šošovky aplikované správne, potom spomínaná "tvrdosť" šošoviek môže spôsobiť veľa problémov. Medzi riziká patrí bakteriálny zápal rohovky, hypoxia rohovky, poškodenie a zápal epitelu rohovky a otlaky na spojovkách. Medzi nepríjemné komplikácie sa radia aj zahmlievanie videnia počas dňa (tzv. "Midday fogging"), kedy si nositeľ musí šošovku počas dňa vybrať, očistiť a opakovane vložiť do oka.
Všetkým týmto komplikácím možno úspešne predchádzať, ak sa aplikácia vykonáva dostatočne presne - ideálne s využitím modernej OCT.


Prvý výber skušobnej šošovky


Pri aplikácii tvrdých šošoviek je nutné skúšobné šošovku vložiť do oka a nechať asi hodinu usadiť. Správnáě vybraná šošovka veľmi blízko kopíruje tvar vyklenuté rohovky. Prvý výber šošovky sa vykonáva na základe tzv. Sagitálnej hĺbky rohovky. Túto hodnotu môže kontaktológ buď odhadnúť na základe nepriamych meraní (zakrivenie rohovky), alebo si ju veľmi presne dokáže zmerať pomocou OCT. Vďaka presnému merania sa znižuje počet skúšobných šošoviek a celý proces aplikácie sa významne zrýchľuje.
Okrem zakrivenie šošovky je vždy nutné rešpektovať aj ďalšie "nepravidelnosti" keratokonických očí. Väčšina očí má totiž inak strmý prechod rohovky do bielka na strane vnútorného a vonkajšieho kútika oka. Táto rotačná nesúmernosť musí byť rešpektovaná aj pri výrobe tvrdé šošovky, inak by šošovka na niektorom mieste tlačila a na inom by odstávali od povrchu oka. Popísanou strmosť tzv. Limbo-skleráního uhla dokáže OCT presne zmerať a kontaktológ sa môže ihhned rozhodnúť o použití špeciálnej tzv. Tórické periférie šošovky.

OCT meranie vzdialenosti šošovky od rohovky

Vzdialenosť od rohovky - základ pre zdravie


Kritickým parametrom pre zdravé nosenie a dobré videnie sa sklerálními šošovkami je vzdialenosť šošovky od rohovky, resp hrúbka sĺz medzi týmito dvoma štruktúrami. Najnovšie výskumy nám dávajú jasné pravidlá - 100 až 200 mikrometrov je optimálne pre stred rohovky, 10-50 mikrometrov pre okraj.
Ak je vrstva sĺz medzi šošovkou a rohovkou hrúbšia, prudko narastá riziko hypoxie rohovky (rohovka nie je dostatočne zásobená kyslíkom) a častejšie sa objavuje zahmlievanie videnie počas dňa. Vzdialenosť šošovky od rohovky môže na jednotky mikrometrov zmerať iba OCT prístroj a kontaktológ potom môže na základe výsledkov upraviť parametre šošovky na optimum.


Prítlak okraje šošovky


Sklerálna kontaktná šošovka spočíva svojou váhou na bielku, ktoré je pokryté tenkou priehľadnou spojovkou. Rovnomerné rozloženie váhy, teda rovnomerný a primeraný prítlak po celom obvode šošovky je zásadný. Ak okraj šošovky neprilieha k bielku, dochádza k nežiaducemu pohybu šošovky na oku, podráždeniu viečok a rozmazávaniu videnia. Naopak príliš silný prítlak sprevádza bolestivosť a absencia výmeny sĺz pod okrajom šošovky. Na OCT snímke je vidieť prítlak okraja veľmi detailne aj jeho vplyv na tenkú spojivku a kontatktolog tak môže nechať okraje prispôsobiť na mieru konkrétníku pacientovi.

OCT zobrazenie prítlaku okraja tvrdej šošovky

Kontrola edému rohovky


Pred prvou aplikáciou tvrdých šošoviek by Vám mala byť okrem iných vyšetrení nameraná aj hrúbka Vašej rohovky. Na následných polročnych kontrolách sa potom hrúbka meria vždy znova, aby mohol byť zachytený prípadný edém (opuch) rohovky. Ak sa hrúbka Vašej rohovky zvyšuje počas nosenia šošovky, potom možno predpokladať, že tento nárast je zapríčinený kontaktnou šošovkou. Ak totiž rohovka nie je pod šošovkou dostatočne zásobovaná kyslíkom (kvôli nízkej priepustnosti pre kyslík materiálu šošovky alebo príliš silnej vrstve sĺz medzi šošovkou a rohovkou), dochádza k tzv. rohovkovej hypoxii. Následkom je zlyhanie mechanizmov, ktoré udržujú rohovku v správnom stave a prenikaniu vody do rohovky. Edém do 5% sa považuje za fyziologický. Pri edému nad 5% sa už začínajú objavovať strie vo stróme rohovky. Edém nad 15% je patologický a dochádza k zahmlenému videnie a bolesti. Naviac sa začínajú tvoriť epitelové mikrocysty, vo stróme infiltráty a dochádza k deštrukcii endotelových púmp.

Vďaka presnosti OCT technológie, našim skúsenostiam a špičkovému laboratóriu na výrobu tvrdých kontaktných šošoviek vo Veľkej Británii, prinášame našim pacientom s ochorením rohovky ten najlepší servis.


Autor: Michal Krasňanský, M.Sc.
Top