Otestujte zrak svojich deti ešte dnes!

Detské videnie je komplikovanejšie, než to dospelácke. Detské očká plne dozrievajú ešte len po narodení a väčšina zložitejších funkcií videnia sa plne vyvíja až do konca 6 roku. Pre srávny vývin spolupráce oboch očí je preto nevyhnutné dobré videnie každým okom.

Pokiaľ je videnie jedným okom horšie, rýchlo vniká tzv. tupozrakosť. Tupozrakosť je možné úspešne liečiť. No iba v tom prípade, že sa s liečbou začne včas. U detí teda hráme o čas! Pokiaľ nasadíme okuliare tupozrakému dieťaťu po 6 roku, je šanca na vyliečenie o 1/4 nižšia, než keby dieťa dostalo okuliare o rok skôr. V čase kritického vývoja zraku sú naviac deti behom predškolskej prípravy vysoko zaťažované prácou do blízka. V škôlke se zameriávajú na detailné ručné tvorenie, v škole je väčšina učiva prezentovaná vizuálne. Bezproblémové zvládánie školských úloh je teda možné len pokiaľ dieťa vidí dobre.

Najväčší problém predstavuje nevedomosť. Dieťa nevie, ako má “normálne videnie”vizerať. Nevie, čo to je normálne vidieť a čo nie. Preto si väčšinou zlé videnie neuvedomí a na prípadnú vadu zraku upozorní až jeho chovanie - sedenie blízko televízie, časté žmúrenie očí, zatváranie jedného očka pri čítaní, alebo potiaže so sústredením pri čítaní a písaní domácích úloh. Samotné vyšetrenie zraku taktiež nie je pre radu detí ľahké. Často sú pri prvej návšteve očnej ordinácie vyľakané a nedokážu adekvátne reagovať pri ukazovaní hrabličiek, alebo popisovaní znakov.

Preto sme pripravili špeciálnu detskú tabuľku na skúšku zraku, ktorú si môžete sami vytlačiť na obyčajný kancelársky papier formátu A4. Ako doplnok sa pre deti od 2 do 6 rokov dajú využiť vystrihnuté "hrabličky" - veľké písmena E, ktoré dieťa otáča do rovnakej strany, ako sú otočené hrabličky na obrázku. Tabuľka aj hrabličky Vám môžu poslúžiť ako “tréning” pred plánovaným očným vyšetrením, alebo ako kontrolný test, ktorý môžete kedykoľvek vykonať so svojimi deťmi v pohodlí domova.

Tu je podrobný návod ako na to: 

  1. Tabuľku na skúšku zraku vytlačíte na papier veľkosti A4
  2. Pokiaľ je dieťa malé, alebo hanblivé, je lepšie keď bude v ordinácií radšej ukazovať, než hovoriť. Vytlačte si taktiež “hrabličky”. Ideálne na tvrdší papier formátu A4 a vystrihnite obe hrabličky podľa predlohy. 
  3. Papier s tabuľkou prilepte doma na prázdnu stenu, alebo na dvere. 
  4. Postavte dieťa 5 metrov od tabuľky a nechajte ho, aby si dôkladne, ale jemne zakrylo dlaňou jedno oko. Alebo niekoho poproste, aby očko držal zakryté a dieťa nepodkukovalo medzi prsty:-)
  5. Vy postupne ukazujte na tabuľke jednotlivé hrabličky od najväčšej, po nejmenšiu. Sledujte pritom, ako ľahko dieťa číta, a či je rozdiel medzi pravým a ľavým okom a či robí chyby. 

Deti od 3 rokov by na našej tabuľke maly byť schopné správne ukázať aj hrabličky v poslednom riadku.

Pokiaľ Vaše dieťa nie je schopné správne ukazovať hneď na prvý pokus nezúfajte. Skúste najskôr v kľude nacvičit manipuláciu s hrabličkami. Pokiaľ má opakovane problémy so správnym natočením, zrejme bude potrebovat okuliare.

Na druhej strane ani to, že dieťa správne “prečíta” všetky hrabličky neznamená, že má oči 100% v poriadku. U detí sú časté tzv. plusové dioptrie, teda vada “ďalekozrakosť“ (hypermetropia). V takých prípadoch dieťa síce vidí ostro, ale je to na úkor neprimeranej záťaže očí. Výsledkom bývajú bolesti hlavy, alebo občasné rozmazávanie hlavne po, alebo počas práce do blízka. Dalším dôvodom pre nosenie okuliarov môže byť škúlenie. Hoci zabiehanie očka môžete pozorovať aj Vy sami, spoľahlivo ho potvrdí alebo vyvráti až odbornej očné vyšetrenie.

DETSKÁ TABULKA NA ZKÚŠKU ZRAKU

HRABLIČKY NA VYSTRIHNUTIE
Autor: Mgr. Jitka Krasňanská, Ph.D.
Top