Ortokeratologické šošovky na zpomalenie myopie

Nočné ortokeratologické šošovky na zpomalení myopie

Pri myopii (krátkozrakosti) človek síce vidí ostro nablízko, ale do diaľky je jeho videnie rozmazané. Aby videl ostro aj do diaľky, potrebuje korekciu mínusovými dioptriami.

Krátkozrakosť vznikne vtedy, ak oko narastie príliš do dĺžky. Obraz pozorovaného predmetu v diaľke sa tak nevytvorí presne v rovine sietnice, ale vznikne pred ňou. To je dôvod, prečo človek nevidí obraz z diaľky ostro. To, či sa u niekoho krátkozrakosť objaví a aký stupeň dosiahne, závisí od mnohých faktorov. Tými najdôležitejšími sú dedičnosť, rasa a životný štýl.

Myopia u detí


Prečo treba krátkozrakosť čo najviac brzdiť?

Krátkozrakosť detí vzrastá najrýchlejšie medzi 6-tym a 17-tym rokom ich veku. Ak sa krátkozrakosť dieťaťa prejaví už v nízkom veku, je veľké riziko, že sa bude zhoršovať do vysokých hodnôt. Nárast oka v detstve pritom určuje videnie na celý zvyšok života.

Čím je krátkozrakosť vyššia, tým väčší je tlak na oko a citlivé tkanivá v jeho vnútri. S mierou krátkozrakosti tak narastá aj riziko takých očných ochorení, ako je sivý zákal, zelený zákal a odlúčenie sietnice, ktoré nakoniec vedú k výraznému zhoršeniu videnia.

Preto je nevyhnutné zamerať sa u detí na proces nárastu krátkozrakosti čo najskôr. Každá dioptrie navyše zvyšuje riziko vzniku myopickej degenerácie makuly o 67%. Zároveň platí, že neexistuje bezpečná hodnota myopie, lebo viac ako 30% prípadov poškodenia makuly sa objevuje u ľudí s krátkozrakosťou do -6,0 dioptrií. 


stupeň myopie

od -0,5 do -3,0 dioptie-3,0 až -6,0 dioptrienad -6,0 dioptrie
myopická degenerácia makuly13,67373
odlúpnutie sietnice3,28,812,6
poškodenie zraku0,91,75,5

Čo teda robiť? Dávajte deťom pravidelně kontrolovať zrak. Ideálne je naplánovať prvú kontrolu zraku dieťata už medzi 3-5 rokom, aby sa stanovaila záklaná axiálná dlžka oka - jeho refrakčný stav. Potom je vhodná kontrola raz ročne a ak sa už myopia objaví, tak podľa odporúčania lekára každých 4 až 6 mesiacov. Na kontrole vám poradíme aj užitočné tipy na úpravu životného štýlu a odporučíme pre vaše dieťa vhodné možnosti „manažmentu krátkozrakosti“.

Nočné šošovky spomaľujúce krátkozrakosť

Štandardné okuliare alebo kontaktné šošovky síce zabezpečia ostré videnie, nie sú však schopné zastaviť ani spomaliť ďalšie zhoršovanie dioptrií. Pri nočných šošovkách DremLite MC bolo preukázané, že dokážu progresiu krátkozrakosti zabrzdiť. Nočné šošovky sa nosia v noci počas spánku a ráno sa z očí vyberú. Špeciálny individualizovaný tvar kontaktnej šošovky dokáže počas spánku veľmi jemne sploštiť rohovku oka. Obraz vzdialeného predmetu potom dopadne presne na sietnicu oka. Vďaka tomu človek vidí cez deň ostro aj bez okuliarov či bez kontaktných šošoviek.

Nočné šošovky navyše posúvajú polohu obrazu v periférii oka pred sietnicu. Ukázalo sa, že práve táto poloha periférneho obrazu zabezpečí zastavenie ďalšieho nárastu oka. Výskumy preukázali, že nárast tzv. axiálnej dĺžky oka sa pri použití nočných šošoviek znižuje o 59 – 63 %. Viac o nočných orto-k šošovkách sa môžte dozvedieť aj na oficiálnych webových stánkách výrobcu


Nočné ortokeratologické šošovky spomalujú myopiu u detí"Kids-friendly" šošovky

Hrať sa, blázniť sa, učiť a objavovať svet bez obmedzovania okuliarmi alebo kontaktnými šošovkami. Nočné šošovky vracajú deťom slobodu byť dieťaťom.

Výhody nočných orto-k šošoviek:

  • preukázaná vysoká efektivita pri spomaľovaní nárastu krátkozrakosti
  • odpadá nutnosť nosiť okuliare alebo šošovky cez deň
  • sloboda pri všetkých športoch a hrách
  • ľahký dohľad rodičov na deti pri nosení šošoviek doma v noci

S nočnými šošovkami je možné začať už v detstve. Predpokladom na ich nosenie je schopnosť zvládnuť manipuláciu so šošovkami a starostlivosť o ne tak, ako vám vysvetlíme na vyšetrení. Nočné šošovky sú dostupné vo variantoch sférické aj tórické. Životnosť šošoviek je jeden rok. Sú vhodné na akékoľvek korekcie v rozsahu od -0,75 až do -5,0 dioptrií a pre cylindre do -3,5 dioptrie. 

Zaujíma vás, či by nočné šošovky boli vhodné aj pre vaše dieťa? Objednajte sa na kontrolu zraku dieťata a my vám s radosťou poradíme.  

dreamlite-mc-en-social-1200x628-1a.jpgAutor: Mgr. Jitka Krasňanská, Ph.D.
Top