Kontaktné šošovky spomaľujú zvyšovanie dioptrií u detí
Dátum: 29. 9. 2020 deti

Krátkozrakosť (lat. myopia) je očná vada, ktorá spôsobuje rozmazané videnie do diaľky. Najčastejším druhom je školská krátkozrakosť, ktorá sa objavuje u detí krátko po nástupe do školy, čiže okolo 6 až 9 roka. Viac sú krátkozrakosťou ohrozené deti rodičov, ktoré tiež nosia okuliare do diaľky. Avšak mestský životný štýl s kratšou dobou strávenou vonku, častejším používaním tabletov, smartfónov a počítačov zvyšujú riziko vzniku krátkozrakosti aj u detí bez genetickej záťaže.
Krátkozrakosť sa v detskom veku najčastejšie koriguje okuliarmi s mínusovými (rozptylnými) sklami. Krátkozrakosť väčšinou vzniká na podklade väčšej dĺžky očnej gule. Ide o tzv. osovú krátkozrakosť (axiálnu myopiu), ktorá znamená, že oko pri svojom zadnom póle viac narastie do dĺžky, než by malo. Rast oka koreluje s celkovým telesným rastom, preto sa krátkozrakosť najviac zhoršuje v období rýchleho rastu, teda od 6 do 15 rokov. V tomto období sa odporúčajú časté kontroly, ideálne každých 6 mesiacov a pravidelná úprava korekcie tak, aby dieťa vždy nosilo správne dioptrie. 

Korekcia, ktorá zároveň spomaľuje zhoršovanie

Ešte donedávna nebolo možné odporučiť nič iné, než len stále navyšovať dioptrie v okuliaroch. Dnes je už ale situácia iná. Vďaka intenzívnemu výskumu v oblasti kontroly krátkozrakosti ( "myopia control") môžeme Vašim deťom dnes už ponúknuť také možnosti korekcie, ktoré preukázateľne spomaľujú zhoršovanie vady.
Jednou z týchto metód sú mäkké kontaktné šošovky. Ide o šošovky z rovnakého mäkkého materiálu, ktoré nosia bežne dospelí, ale tie pre deti majú špeciálny optický dizajn tak, aby rýchlo rastúcemu detskému očku dával signál k spomaleniu rastu. Deti ich nosia cez deň, ideálne aspoň 5 dní v týždni.


Optický princip kontaktné šošovky pri kontrole myopie


Koncom augusta 2020 boli v prestížnom časopise zverejnené dlho očakávané výsledky trojročnej štúdie BLINK1, kde bol sledovaný efekt týchto šošoviek u 292 detí vo veku 7 -11 rokov. Porovnávalo sa, o koľko týmto deťom narastú dioptrie ak nosia klasické kontaktné šošovky vs. špeciálne šošovky ku kontrole myopie.

Povzbudivé výsledky serióznej štúdie

U detí, ktoré nosili bežné šošovky sa krátkozrakosť zvýšila priemerne o 1,1 dioptrie za 3 roky a viac ako polovica detí (51 %) mala zhoršenie nad 1,0 dioptriu.
V skupine so špeciálnymi šošovkami bolo zhoršenie vady priemerne o 0,56 dioptrie za 3 roky a len 16% detí sa zhoršilo viac než o 1 dioptriu.

Štúdia potvrdila už skôr preukázaný efekt spomalenia zhoršovania krátkozrakosti približne o polovicu pri pravidelnom nosení špeciálnych kontaktných šošoviek. V štúdii sa pracovalo s mesačnými kontaktnými šošovkami výrobcu CooperVision. U žiadneho z detí počas doby sledovania nenastali vážne komplikácie z používania šošoviek.
V optike Fontána kontaktné šošovky zo štúdie BLINK už používame a deťom s rizikom rýchleho zhoršovanie vady úspešne aplikujeme
Pri vyšetrení detí, indikácii k terapii kontaktnými šošovkami aj samotnej aplikácii spolupracujeme so skúsenou detskou očnou lekárkou MUDr. Zuzanou Cagalovou. Na vyšetrenie zraku Vášho dieťaťa sa môžete objednať denne telefonicky. O tom, ako prebieha aplikácia kontaktných šošoviek sa môžete dočítať tu.


1) Walline JJ, Walker MK, Mutti DO, et al. Effect of High Add Power, Medium Add Power, or Single-Vision Contact Lenses on Myopia Progression in Children: The BLINK Randomized Clinical Trial. JAMA.2020;324(6):571–580. doi:10.1001/jama.2020.10834


Autor: Mgr. Jitka Krasňanská, Ph.D.
Top