Námestie Andreja Hlinku 25/30 - Budova Považan - prízemie, P. Bystrica.
  0917 544 761    Po - Pi: 08:00 - 17:00, So: zatvorené
»   Služby    »   Vyšetrenie zraku v optike Fontána

Vyšetrenie zraku v optike Fontána

Prístupov k vyšetreniu zraku (refrakcii) je veľa. V našej praxi nekončíme zmeraním sféry a cylindru, ale hodnotíme vždy aj vyváženie videnia oboch očí a ich spoluprácu. Zatiaľ čo presná korekcia sféry a cylindru určuje ako je videnie ostré, spolupráca pravého a ľavého oka (binokulárne videnie) často zodpovedá za to, ako je videnie pohodlné.

Priebeh vyšetrenia zraku:

1) anamnéza

Ako prvé sa Vás budeme veľa pýtať na Vaše problémy so zrakom. Otázky smerujeme na používanie okuliarov v detstve, prekonané operácie a úrazy očí a celkové ochorenia u Vás a vo Vašej rodine. 

2) naturálny vízus

Kontrola naturálneho vizu znamená, že sa čítaním na tabuliach s písmenami zistí, akú veľkosť písma ste schopní prečítať bez okuliarov. Tabuľa musí byť aspoň v 5 až 6 metroch alebo v polovičných vzdialenostiach a sledovaná cez zrkadlo, inak môžu byť výsledky zkreslené. My v optike Fontána používáme moderný LCD monitor, kde Vám písmenka počas vyšetreniea meníme, tak abyste si ich nevedeli zapamätať. 

3) objektívna a subjektívna refrakcia

Po zistení aktuálneho stavu Vaseho videnie následuje meranie očí na špeciálnom prístroji, kde sledujete v kukátku malý obrázok - u nás to je balónik. Tento stroj sa nazýva autorefraktometer a ako názov napovedá automaticky meria Vašu refrakciu - teda počet dioptrií a výšku cylindru. Získaný výsledok sa označuje ako objektívna refrakcia.

Ľudské oči sú však veľmi komplikované a tak často dokážu zmiasť aj ten najlepší prístroj.
Najčastejšia chyba je, že sa namerá viac dioptrií u krátkozrakosti a naopak menej dioptrií u ďalekozrakosti.
Preto je vždy nevyhnutná aj kontrola videnia s čítaním písmen, teda subjektívna refrakcia.


U nás v optike Fontána nevkládáme sklá jednotlivo do ťažkej obruby, no namiesto toho používame pohodlné vyšetrenie na foropteru. Je to prístroj, kde sa pozeráte priezormi podobne ako ďalekohladom, zatiaľčo my rýchlo meníme silu skiel. Okrem čítania písmen Vám budú predstavené aj testy na zistenie očného astigmatizmu - najčastejšie používáme vejár, skupinu čiernych bodiek alebo krúžky. Práve na týchto testoch sa najlepšie odhalí vada astigmatizmus a sila potrebného cylindru.

4) konečná kontrola

Konečnú silu Vašich dioptrií ešte raz kontrolujeme na tzv. červeno-zelených testoch, kde je polovica čísel na červenom podklade a druhá polovica na zelenom podklade. Na záver Vám zmerané dioptrie vložíme do skúšobných rámov a vyskúšate si svoje nové videnie v reálnom priestore a pri pohľade z okna. Tento krok nikdy nevynechávame, inak hrozí, že hotové okuliare Vám nebudú pohodlné.

5) binokulárna spolupráca

Súčasťou vyšetrovania zraku je u nás aj test na overenie binokulárneho videnia, teda spolupráce obidvoch očí súčasne. Pri abnormálnom vneme potom pristupujeme k detailným testom pre zistenie prítomnosti skrytého škúlenia.

6) videnie do blízka

Úplne na záver ešte otestujeme Vašu schopnosť zaostrenia do blízka. A pozor! Aj keď máte potiaže len na čítanie, musí byť vyšetrienie prevedené komplexne, teda aj s vyšetrením do diaľky. Často totiž môžete mať slabšie videnie do diaľky len jedno oko, takže si existujúcou dioptriou nemusíte byť vedomý. Pokiaľ, u Vás existuje rozdiel medzi silou dioptrií do diaľky, musí byť rešpektovaný i v okuliaroch na čítanie. To je dôvod, prečo aj vyšetrenie zraku pre obyčajné okuliare na čítanie u nás prebieha podľa vyššie uvedenej štruktúry.

Potrebujete iný typ vyšetrenia? Zistite viac o ďalších typoch meraní, alebo nás kontaktujte - telefonicky alebo emailom (info@optikafontana.sk)

Ako prebieha nákup

5 jednoduchých krokov k novým okuliaromZmeranie zraku

Pri kúpe nových okuliarov Vám vždy odporúčame nechať si zrak premerať.Výber rámu

Rám musí ladiť k Vašej tvári, osobnosti aj štýlu. Musí však byť vhodný pre potrebné dioptrické šošovky.


Výber šošoviek

Pomôžeme Vám vybrať také šošovky, aby Vaše videnie bolo skutočne perfektné.Centrácia

V praxi kladieme veľky dôraz na centrovanie šošoviek a ich pozíciu stále meriame aj digitálne.


Vydanie okuliarov

Doba výroby okuliarov závisí od typu korekcie šošoviek. O zhotovení vás informujeme e-mailom alebo telefonicky.

Michal

Krasňanský,
MSC.


Bakalárske štúdium optometrie ukončil na Masarykovej Univerzite v Brne. Magisterské štúdium absolvoval na HTW Aalen v Nemecku so záverečným výskumom zameraným na aniseikoniu. Od roku 2011 pracuje ako externý lektor a vedie viacero vzdelávacích kurzov pre rôzne optické firmy. Pravidelne prednáša na domácich a zahraničných konferenciách. Okrem štúdia v Nemecku absolvoval odborné stáže na Pacific University of Optometry (Portland,USA) zamerané na binokulárne videnie, zrakové tréningy,pediatrickú a športovú optometriu. Na stáži v New England College of Optometry (Boston,USA) sa venoval diagnostike a klinickej praxi.

Mgr. Jitka

Krasňanská,
PH.D.


Jitka Krasňanská vyštudovala 5-ročný štúdijný program Optika a Optometrie na Lekárskej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Po získaní akademického titulu Mgr. pokračovala v doktorskom štúdiu, ktoré ukončila úspěšnou obhajobou dizertačnej práce v roku 2015. Počas štúdia absolvovala akademické stáže na Veleučilišti Veľká Gorica v Chorvátsku a na Aston University, Birmingham,Veľká Británia. Počas doktorského štúdia pracovala ako vedúca očnej optiky a aplikačného strediska spoločnosti Fokus optik, a.s. v Brne. Tu sa venovala najmä refrakcii, aplikácií mäkkých konaktných šošoviek a managementu očnej optiky.
mudr. cagalova bystrica

MUDr. Zuzana

Cagalová


Po úspešnom ukončení štúdia všeobecného lekárstva na Univerzite Komenského v Bratislave nastúpila na očnú kliniku do fakultnej nemocnice v Trenčíne. Už od svojho nástupu sa intenzívne venovala starostlivosti o detských pacientov, vrátane tých najmenších. Ako mladá ambiciózna lekárka sa zaslúžila o zavedenie mnohých moderných postupov a vyšetrovacích metód najmä v oblasti skreeningu očného pozadia u predčasne narodených detí. Prvú atestáciu v odbore očného lekárstva získala v roku 2001, druhú atestáciu získala v roku 2006 a v roku 2007 získala špecializáciu v pedooftalmologii po absolvovaní praxe na očnej klinike v Národnom ústave detských chorôb v Bratislave. Je členkou Slovenskej oftalmologickej spoločnosti, podieľa sa na organizácií odborných konferencií s tematikou detskej oftalmológie. Špecializuje sa na diagnostiku a liečbu detskej tupozrakosti a škúlenia. Ovláda operatívu aj komplikovanejšie stavy škúlenia u detí aj dospelých. Nadšene sleduje všetky aktuálne trendy v detskej oftalmológii vrátane kontroly myopie, aplikácie špeciálnych šošoviek u detí a nových možností zrakových cvičení.

Lenka

Šamajová


Lenka Šamajová úspešne absolvovala Obchodnú akadémiu v Považskej Bystrici so zameraním na ekonomiku a účtovníctvo. Počas štúdia získala certifikát z podvojného účtovníctva v účtovníckom programe OMEGA. Po zložení maturitnej skúšky v roku 2015 pôsobila v odbornom veľkoobchode so sídlom v Považskej Bystrici. K týmu optika Fontána sa pridala na začiatku roku 2018. Aktívne sa zaujíma o typológiu tváre, varianty štýlu a farebnú diagnostiku. Sleduje aktuálne módne trendy v designoch a materiáloch okuliarových obrúb. Vyniká trzpezlivosťou a vľúdnym prístupom nie len k dospelým, ale aj k našim nejmenším zákazníkom. V spolupráci s optometristami asistuje pri zrakovom cvičení, výbere vhodných rámov a kompletování Vašich nových okuliarov. Je zaškolená na obsluhu moderných zábrusných prístrojov, na ktorých denne spracováva skla do Vašich nových okuliarov. Spravuje agendu e-shopu optiky Fontána a starostlivo balí a pripravuje všetky zásielky, ktoré Vám posielame po celom Slovensku.

REZERVÁCIA
VYŠETRENIA


Objednajte sa na vyšetrenie priamo v našom
rezervačnom systéme
 


O NÁKUPE


POLOHA A KONTAKTY


Adresa:

Námestie Andreja Hlinku 25/30
Považská Bystrica 017 01
Budova Považan - prízemie
(oproti zrekonštruovanej fontáne)

E-mailinfo@optikafontana.sk
Tel. č.: 0917 544 761

OTVÁRACIE/
ORDINAČNÉ HODINY


PO: 08:00 - 17:00
UT: 08:00 - 17:00
ST: 08:00 - 17:00
ŠT: 08:00 - 17:00
PI: 08:00 - 17:00
SO: zatvorené

AKCEPTOVANÉ KARTY

                   


UŽITOČNÉ ODKAZY

Obchodné podmienky
Produktové portfólio

Slnečné okuliare
Objednanie
Vyšetrenia


learn more               learn more