Námestie Andreja Hlinku 25/30 - Budova Považan - prízemie, P. Bystrica.
  0917 544 761    Po - Pi: 08:00 - 17:00, So: zatvorené
»   Časté otázky

Časté otázky

Prečo je pri výbere nových okuliarov vhodné aktuálne vyšetrenie zraku v optike Fontána?

 • Pretože refrakcia očí sa v priebehu života mení - takmer u každého človeka sa v priebehu 2-4 rokov meníia dioptrie aspoň na jednom oku.
 • Správna hodnota dioptrií rozhoduje o tom, ako bude kliet s okuliarmi spokojný. Spokojný klient je zodpovednosťou optiky, a preto aj vyšetrenie chceme mať na zodpovednosti v optike. Pokiaľ je refrakcia už neaktuálna, či nesprávna, okuliare nebudú dobre fungovať a ťažko sa potom určuje, kde je chyba - či v technickej stránke zhotovenia okuliarov, alebo v refrakcii.
 • Moderné, vysoko špecializované a individualizované okuliarové šošovky sú náročnejšie na presnosť korekcie. Preto u týchto korekcií vždy doporučujeme aktuálne zmeranie dioptrií naším optometristom!
 • Meranie zraku v našej vyšetrovni vykonáva optometrista. Optometrista študuje 5 rokov na lekárskej fakulte všetky aspekty zraku a videnia. Je schopný rozpoznať očné ochorenia, ale nelieči ich. Je však schopný predpísať najlepšiu okuliarovú korekciu aj na poškodené oči (s šedým či zeleným zákalom a pod).
 • V prípade, že optometrista vidí podozrivý nález, môže poslať klienta na vyšetrenie k očnému lékárovi.
 • Okuliare zhotovujeme aj na základe predpisu od očného lekára. V týchto prípadoch však preberáme zodpovednosť len za technické zhotovenie okuliarov, nie za samotné hodnoty dioptrií.

Ako prebieha vyšetrenie zraku v optike Fontána?

 • Vyšetrenie začína dotazovaním na očné i celkové ochorenia, prekonané operácie, infekcie a spôsob doterajšej korekcie (pokiaľ klient už nosí okuliare, alebo používa kontaktné šošovky, je vhodné, aby ich mal so sebou). Pýtame sa aj na účel použitia nových okuliarov.
 • Na začiatku sa overuje videnie úplne bez okuliarov (bez korekcie, tzv. "naturálny vizus") na diaľku aj na blízko a overuje sa spolupráca oboch očí (hľadá sa príznak skrytého škúlenia).
 • Potom sa zrak meria na modernom automatickom prístroji (automatický refraktometer).
 • Nasleduje čítanie znakov na LCD tabuli, na tzv. optotype. Používajú se rôzne skúšobné testy, vrátane červeno-zelených a pod.
 • Pri meraní dioptrií sa namiesto klasických skúšobných okuliarov používa moderná hlavica, ktorá umožňuje rýchle presné menanie dioptrií, tzv. foropter.
 • Po zmeraní refrakcie na diaľku určujeme presné dioptrie na ďalšie pracovné vzdialenosti - na počítač, na čítanie.
 • Konečnú dioptrickú hodnotu potom klient skúša v skúšobných rámoch v pohybe, pri pohlľade von z miestnosti. Tak overujeme subjektívny pocit a znášanlivosť korekcie.
 • Na základe zmeraných hodnôt doporučuje optometrista najvhodnejšie riešenie očnej vady - typ okuliarových alebo kontaktných šošoviek.
 • Celé meranie trvá minimálne 30 minút. Na kompletné meranie zraku vrátane výberu rámov a okuliarových šošoviek by si mal klient vyhradiť aspoň jednu hodinu.
 • V prípade komplikovaného nálezu (dvojité videnie, skryté škúlenie), môže optometrista doporučiť opakované meranie v iný deň.


Čím sa líši vyšetrenie u lekára od vyšetrenia optometristom?

Lekár sa vo svojej praxi okrem predpisu dioptrií špecializuje na liečbu očných ochorení (zápaly, infekcie očí, ochorenia sietnice, šedý a zelený zákal). 
Optometrista sa naopak 100% svojho času venuje vyšetreniu refrakcie a väčšinou u mladých, zdravých klientov s vysokými nárokmi na kvalitu videnia. Optometrista pracuje priamo v očnej optike, kde často (tak ako aj u nás) aj sám navrhuje a zabrusuje vhodné okuliarové šošovky. Má teda vždy 100% spätnú väzbu od klientov - dozvie sa, či sú s jeho refrakciou klienti spokojní, alebo nie. K lekárovi sa naopak veľa pacientov obáva prísť so sťažnosťou na zlé videnie.
Optometrista má okrem zdravotníckeho vzdelania aj vzdelanie technické - optické. Dokonale rozumie moderným technickým parametrom okuliarových šošoviek - pozná ich konštrukciu a vie, aká je potreba refrakcie, prispôsobí ju tak, aby s daným typem šošoviek zákazník dobre videl. To platí najmä pri multifokálnych, kancelárskych šošovkách a šošovkách pre zrakovú relaxáciu. 
Doba merania refrakcie optometristom je minimálne 30 minút. Optometrista vždy meria najskôr dioptrie prístrojom a potom subjektívne pomocou predkladania rôzne silných šošoviek. Meranie pritom vždy robí na všetky vzdialenosti: na diaľku, potom na čítanie a na ďalšie pracovné vzdialenosti. Okrem klasického merania dioptrií robí optometrista aj tzv. záťažové testy, aby zistil ako oči pracujú v rôznych podmienkach. Optometrista vždy kontroluje aj spoluprácu oboch očí. Chybná spolupráca sa totiž často prejavuje únavou zraku, bolesťami očí a hlavy, či rozdvojeným videním, aj napriek tomu, že samotná hodnota dioptrií je nízka. Optometrista diagnostikuje aj tieto vady a ponúkne na ne riešenie (tzv. prizmatické dioptrie, či zrakový tréning). Mezi štandartné testy optometristu patria aj testy priestorového videnia (tzv. stereotesty). Zhoršená kvalita priestorového videnia je práve typickým príznakom poruchy spolupráce očí (binokulárneho videnia).


Môžem si nechať zrak vyšetriť optometristom aj keď som sledovaný na očnom?

Áno, lekár a optometrista spolupracujú. Od optometristu dostávate správu o vyšetrení zraku, ktorú ukážete pri Vašej ďalšej návšteve lekára. Je dôležité, aby Váš lekár mal vo svojich záznamoch informáciu o Vašej aktuálnej korekcii. Optometrista nijako nezasahuje do prípadnej liečby, ktorú máte predpísanú od svojho očného lekára. Naši optometristi majú priateľské vzťahy so všetkými miestnymi lekármi a ich vyšetrenie je plne uznávané.


Pokiaľ si nechávam merať zrak v optike, musím aj napriek tomu chodiť na kontroly na očné?

Záleží na Vašom veku, charaktere problému a rodinnej anamnéze očných ochorení. Pokiaľ ste v rizikovej skupine pre výskyt niektorých očných ochorení (napr. zelený zákal), mal by ste po 45 roku života navštíviť očného lekára. Ten Vám urobí kontrolné vyšetrenie na známky tohto ochorenia. Rovnako, pokiaľ pozorujete nejaké problémy so zrakom, ktoré sa nelepšia s aktuálnymi okuliarmi, je vhodná návšteva lekára. Optometrista preberá zodpovednosť za to, ako sa svojimi novými okuliarmi uvidíte. Nie je však oprávnený Vaše oči liečiť v prípade, že nejakú liečbu vyžadujú.. Niektoré ochorenia sa prejavia príznakmi, ktoré môže optometrista odhaliť v priebehu merania zraku a návštevu lekára Vám sám doporučí. Niektoré očné ochorenia sa však v priebehu merania zraku neprejavia a dokáže ich identifikovať iba lekár.


Nosím kontaktné šošovky a nemám žiadne problémy, mal by som chodiť na kontroly?

Áno. Nosenie kontaktných šošoviek je bezpečné len vtedy, pokiaľ sú správne vybrané pre konkrétneho klienta. Šošovka musí zodpovedať niellen tvarom, ale aj materiálom. V mnohých prípadoch klienti nosia šošovky, ktoré neboli odborne vybrané. Na oku potom prebiehajú nenápadné pozvolné zmeny, ktoré sa spočiatku nijako neprejavujú. Tieto zmeny však neskôr môžu vyústiť do trvalého poškodenia očí (najmä viečkovej spojivky), alebo naopak, spôsobí vyššiu náchylnosť na akútne infekcie.

Potrebujem na vyšetrenie u vás výmenný lístok?

Nie. Na vyšetrenie v optike Fontána výmenný lístok nepotrebujete. Sme súkromné pracovisko, bez väzby na zdravotné poisťovne. Navštíviť nás môže ktokoľvek s ťažkosťami so zrakom, bez ohľadu na vek, národnosť či predchádzajúce návštevy u lekára. Je potrebné sa iba objednať telefonicky, on line prostredníctvom rezervačného systému, alebo si dohodnúť termín osobne počas návštevy v optike.
 

Ktoré výkony hradí poisťovňa

Optika Fontána je súkromné pracovisko bez väzby na zdravotné poisťovne . Aby sme Vám mohli poskytovať vysoko kvalitnú starostlivosť v nadstandatních podmienkach a bez čakania, sú služby spoplatnené. Poplatky za jednotlivé služby naleznate priamo v objednávkovom systéme. Najžiadanejšie služba, meranie zraku, stojí 20 Eur. Ceny za ostatné výkony sa rôznia podľa náročnosti na čas, prístrojové vybavenie a materiál.

 

Nenašli ste tu odpoveď na svoju otázku? Nevadí! Napíšte nám svoju otázku na e-mail (info@optikafontana.sk) a my sa Vám ozveme!

 

Ako prebieha nákup

5 jednoduchých krokov k novým okuliaromZmeranie zraku

Pri kúpe nových okuliarov Vám vždy odporúčame nechať si zrak premerať.Výber rámu

Rám musí ladiť k Vašej tvári, osobnosti aj štýlu. Musí však byť vhodný pre potrebné dioptrické šošovky.


Výber šošoviek

Pomôžeme Vám vybrať také šošovky, aby Vaše videnie bolo skutočne perfektné.Centrácia

V praxi kladieme veľky dôraz na centrovanie šošoviek a ich pozíciu stále meriame aj digitálne.


Vydanie okuliarov

Doba výroby okuliarov závisí od typu korekcie šošoviek. O zhotovení vás informujeme e-mailom alebo telefonicky.

Michal

Krasňanský,
MSC.


Bakalárske štúdium optometrie ukončil na Masarykovej Univerzite v Brne. Magisterské štúdium absolvoval na HTW Aalen v Nemecku so záverečným výskumom zameraným na aniseikoniu. Od roku 2011 pracuje ako externý lektor a vedie viacero vzdelávacích kurzov pre rôzne optické firmy. Pravidelne prednáša na domácich a zahraničných konferenciách. Okrem štúdia v Nemecku absolvoval odborné stáže na Pacific University of Optometry (Portland,USA) zamerané na binokulárne videnie, zrakové tréningy,pediatrickú a športovú optometriu. Na stáži v New England College of Optometry (Boston,USA) sa venoval diagnostike a klinickej praxi.

Mgr. Jitka

Krasňanská,
PH.D.


Jitka Krasňanská vyštudovala 5-ročný štúdijný program Optika a Optometrie na Lekárskej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Po získaní akademického titulu Mgr. pokračovala v doktorskom štúdiu, ktoré ukončila úspěšnou obhajobou dizertačnej práce v roku 2015. Počas štúdia absolvovala akademické stáže na Veleučilišti Veľká Gorica v Chorvátsku a na Aston University, Birmingham,Veľká Británia. Počas doktorského štúdia pracovala ako vedúca očnej optiky a aplikačného strediska spoločnosti Fokus optik, a.s. v Brne. Tu sa venovala najmä refrakcii, aplikácií mäkkých konaktných šošoviek a managementu očnej optiky.
mudr. cagalova bystrica

MUDr. Zuzana

Cagalová


Po úspešnom ukončení štúdia všeobecného lekárstva na Univerzite Komenského v Bratislave nastúpila na očnú kliniku do fakultnej nemocnice v Trenčíne. Už od svojho nástupu sa intenzívne venovala starostlivosti o detských pacientov, vrátane tých najmenších. Ako mladá ambiciózna lekárka sa zaslúžila o zavedenie mnohých moderných postupov a vyšetrovacích metód najmä v oblasti skreeningu očného pozadia u predčasne narodených detí. Prvú atestáciu v odbore očného lekárstva získala v roku 2001, druhú atestáciu získala v roku 2006 a v roku 2007 získala špecializáciu v pedooftalmologii po absolvovaní praxe na očnej klinike v Národnom ústave detských chorôb v Bratislave. Je členkou Slovenskej oftalmologickej spoločnosti, podieľa sa na organizácií odborných konferencií s tematikou detskej oftalmológie. Špecializuje sa na diagnostiku a liečbu detskej tupozrakosti a škúlenia. Ovláda operatívu aj komplikovanejšie stavy škúlenia u detí aj dospelých. Nadšene sleduje všetky aktuálne trendy v detskej oftalmológii vrátane kontroly myopie, aplikácie špeciálnych šošoviek u detí a nových možností zrakových cvičení.

Lenka

Šamajová


Lenka Šamajová úspešne absolvovala Obchodnú akadémiu v Považskej Bystrici so zameraním na ekonomiku a účtovníctvo. Počas štúdia získala certifikát z podvojného účtovníctva v účtovníckom programe OMEGA. Po zložení maturitnej skúšky v roku 2015 pôsobila v odbornom veľkoobchode so sídlom v Považskej Bystrici. K týmu optika Fontána sa pridala na začiatku roku 2018. Aktívne sa zaujíma o typológiu tváre, varianty štýlu a farebnú diagnostiku. Sleduje aktuálne módne trendy v designoch a materiáloch okuliarových obrúb. Vyniká trzpezlivosťou a vľúdnym prístupom nie len k dospelým, ale aj k našim nejmenším zákazníkom. V spolupráci s optometristami asistuje pri zrakovom cvičení, výbere vhodných rámov a kompletování Vašich nových okuliarov. Je zaškolená na obsluhu moderných zábrusných prístrojov, na ktorých denne spracováva skla do Vašich nových okuliarov. Spravuje agendu e-shopu optiky Fontána a starostlivo balí a pripravuje všetky zásielky, ktoré Vám posielame po celom Slovensku.

REZERVÁCIA
VYŠETRENIA


Objednajte sa na vyšetrenie priamo v našom
rezervačnom systéme
 


O NÁKUPE


POLOHA A KONTAKTY


Adresa:

Námestie Andreja Hlinku 25/30
Považská Bystrica 017 01
Budova Považan - prízemie
(oproti zrekonštruovanej fontáne)

E-mailinfo@optikafontana.sk
Tel. č.: 0917 544 761

OTVÁRACIE/
ORDINAČNÉ HODINY


PO: 08:00 - 17:00
UT: 08:00 - 17:00
ST: 08:00 - 17:00
ŠT: 08:00 - 17:00
PI: 08:00 - 17:00
SO: zatvorené

AKCEPTOVANÉ KARTY

                   


UŽITOČNÉ ODKAZY

Obchodné podmienky
Produktové portfólio

Slnečné okuliare
Objednanie
Vyšetrenia


learn more               learn more