Tonometer

Tonometer

Tonometer slúži na zmeranie vnútroočného tlaku. Sledovanie vnútroočného tlaku je dôležité najmä pri glaukóme (zelenom zákale). Diagnostika zeleného zákalu je však omnoho komplikovanejšia, než je len meranie tlaku. Meranie tlaku môže upozorniť pacienta na prípadné ďalšie vyšetrenia. V optike slúži na screening. Na základe merania vnútroočného tlaku sa nedá so 100% istotou potvrdiť alebo vylúčiť zelený zákal. Potrebné sú ďalšie vyšetrenia u špecialistu. 
Top