Rohovkový Topograf

Rohovkový Topograf

Rohovkový topograf vytvorí presnú mapu predného povrchu oka. Na rohovke oka zmeria viac ako 6000 bodov s presnosťou na stotinu dioptrie. Okrem merania rohovky je náš topograf vybavený špeciálnym softwarom na analýzu slzného filmu a diagnostiku suchého oka. Dokáže vytvoriť mapu rozpadu slzného filmu. Navyše je náš prístroj vybavený infračervenou kamerou, ktorá mapuje žliazky v hornom a dolnom viečku (Meibomské žliazky). 

Náš rohovkový topograf je vybavený špeciálnym softwarom na virtuálnu aplikáciu tvrdých (RGP) kontaktných šošoviek. V databáze má niekoľko tisíc typov kontaktných šošoviek. Veľmi nám uľahčuje prácu pri aplikácii tvrdých kontaktných šošoviek, sklerálnych kontaktných šošoviek a hybridných kontakných šošoviek.

V neposlednom rade dokáže detekovať včasné príznaky ochorení ako keratokónus či pelucídna marginálna degenerácia.


Top