Mgr. Adriana Tamaši

Mgr. Adriana Tamaši

Po ukončení stredného vzdelania na obchodné akadémii v Považskej Bystrici začala vysokoškolské štúdium na Univerzite Jána Amosa Komenského v Prahe. V roku 2013 tu obhájila bakalársky titul v odbore Manažérske štúdie a riadenie ľudských zdrojov. Nadväzujúce magisterské vzdelanie získala v roku 2015 na vysokej škole Danibius v odboru Verejná politika a verejná správa. Počas štúdia sa aktívne angažovala v módnom priemysle, modelingu, obchode a službách. Zaujíma sa o módu, aktuálne trendy a štýly. V optike Fontána sa venuje profesionálnemu poradenstvu pri výbere vhodného typu rámu s rešpektovanim pravidiel farebnej typológie, tvaru tváre aj štýlu nositeľa.

Top